Det är inte helt enkelt att dra några entydiga slutsatser kring EU-valresultatet.

Naturligtvis är moderaternas valresultat en besvikelse. Jag upplevde själv många positiva möten särskilt under valrörelsens sista vecka. Men när man ser helheten gäller den gamla sanningen att man måste vara mycket ödmjuk inför det faktum att val inte vinns på gamla meriter.

Väljarna har makten och i detta val innebar det en jämnare fördelning av rösterna mellan partierna.

De två partier som varit tydligast med att man tror på Europasamarbetet var (M) och (FP). Det var också de partier som straffades mest av väljarna. Det finns skäl att fundera närmare på vad det står för.

Halland behåller sin position som ett av landets starkaste moderata län. I Halmstad fick (M) ett något större stöd än i riket, men det var på marginalen.

För Allianssamarbetet var det naturligtvis bra att (C) och (KD) klarade spärren.

En reflektion jag kan göra är att toppkandidaterna troligen spelat mindre roll i detta val än vad vi är vana vid. (SD) gick fram två mandat med helt okända toppnamn. När det gäller (FI) är Gundrun Schyman känd, men hon stod inte på listan. Marit Paulsens (FP) position som dragare för sitt parti var inte lika tydlig som tidigare.

Intressant kan personvalet bli i centerpartiet. Partiets väljare brukar personkryssa i högre grad än i andra partier. Det skulle inte förvåna mig om det på onsdag visar sig att en annan kandidat än nr 1 kommer in.

Sammantaget är jag mest orolig för att partier med extrema uppfattningar fick så många platser i Europaparlamentet. Det känns olustigt. Det blir därför en viktig uppgift att mobilisera de krafter som ställer upp för frihetliga värden, mänskliga rättigheter, tolerans och öppenhet.

Med ett fåtal dagar kvar till valdagen den 25 maj då vi ska utse 20 svenska parlamentariker, så upplever jag ett stigande intresse. Det är svårt att bedöma hur många som kommer att rösta.

Ska jag gå på min intryck från de dörrknackningar jag gör runt om i Halmstad, så är det betydligt fler som nu säger att de ska rösta än vad som var fallet bara för någon vecka sedan. Det kan naturligtvis vara tillfälligheter, men jag hoppas att det är så.

För egen del fick kampanjen extra fart under Carl Bildts besök i Halmstad. Kul att vi kunde genomföra ett klassiskt torgmöte, även om ljudet strulare i början, så gick det inte att ta miste på intresset från allmänheten när Bildt var tillbaka i födelsestaden. Givetvis iförd klassisk tröja trots värmen.

CF + Bildt

För mig är EU-valet viktigt eftersom jag vill ha kandidater som driver frågor om tolerans och öppenhet, om frihandel och färre handelshinder, om fred och stabilitet i Europa. Det fordrar kandidater som tror på ett starkt Europa som är beredd att jobba för att Europa enas om ståndpunkter i relationen gentemot andra stormakter och som förstår betydelsen av samarbete och samverkan.

På den moderata listan finns personer som har den kompetensen med Gunnar Hökmark i spetsen.

Ett Europa i fred och frihet är min enkla vision. Det låter självklart, men det låter sig inte göras utan en politik som har det som uttalat mål.

bild 2
Mina kommunrådskollegor Henrik Oretorp och Suzanne Åkerlund tillsammans med affärsenhetschef Jenny Svahn och Markus Axelsson-Djurberg, marknads- och försäljningsansvarig.

bild
Robin Loggarfve, Alekander Stojkovski och Valmir Ahmeti har med en praktikplats kommit in i banken på ett bra sätt

Idag besökte jag tillsammans med Henrik Oretorp och Suzanne Åkerlund Swedbanks telefonbank i Halmstad. Swedbank är en av de största arbetsgivarna i Halmstad med cirka 250 personer. Det är ett faktum om inte är så känt. Telefonbanken jobbar inte bara med telefonservice. Här finns sociala medier etc. En av bankens fem anläggningar i Sverige.

Inom ramen för sitt CSR åtagande har hittills cirka 4000 unga över hela landet fått praktikplats i banken. Vi träffade även ungdomar som har/har haft praktik. De berättar om vilka möjligheter en plats ger och hur man växer socialt och får en bra bild av en arbetsplats.

Vi har ett liknande projekt i Halmstads kommun med praktikanställning på tre månader.

Det händer mycket på en arbetsplats och inte sällan skapas situationer som leder till att praktik övergår till jobb.

Vi behöver jobba mer med att lyfta fram goda exempel så att fler och fler arbetsgivare förstår de möjligheter som följer av att ta emot praktikanter.

Vi behöver fler attraktiva besöksmål i Halmstad. Än en gång tar jag upp restaurang Salt. Igår ansåg (S) i samhällsbyggnadsutskottet att arbetet med detaljplanen för Salt skall avbrytas.

Jag tycker detaljplanen ska fullföljas. Det är ingen ny synpunkt. Men det som förvånar är att (S) låtit processen gå så här långt när man uppenbarligen inte tycker att det är en bra idé med en restaurang vid vattenet i Tylösand.

Nu ska frågan avgöras i kommunfullmäktige i juni. Blir det ett nej från KF då upplever jag att det blir svårt att kick-starta utvecklingen av Tylösand. Det är mycket olyckligt.

Naturbruksgymnasierna är viktiga för att förse de gröna näringarna med välutbildad arbetskraft. Antalet sökande till skolorna på Munkagård och Plönninge har de senaste åren tyvärr varit starkt vikande.

Region Halland har under flera år tvingats till ekonomiska anpassningar vilket också innebär stigande elevavgifter. Det har rimligen stått klart för många att det i längden inte är möjligt med två skolor i Halland. Vid regionstyrelsens sammanträde idag hade vi därför att ta ställning till ett förslag om samlokalisering.

Inför beslutet har ett gediget utredningsunderlag redovisats. Den första frågan man kan ställa är vad man skulle vinna på att fortsätta att utreda? Efter en omfattande diskussion bedömer jag ett en fortsatt utredning förvisso skulle kunna ge vissa svar.

Men när vi vägde för och nackdelar mellan beslut idag och mer utredning, så vägde ansvaret för att kunna ge elever och personal besked nu och ökade underskott tungt.
Ett icke beslut idag om samlokaliseringsort hade betytt att båda skolor skulle drivas fram till 2017 i stället för 2016. Det leder till en merkostnad på många miljoner kronor utöver de ekonomiska anpassningar som under alla omständigheter måste ske.

Båda skolor har rimligt goda förutsättningar för de flesta utbildningar. I ett viktigt avseende nämligen djur/häst så kan den inte flytta till Munkagård.
I och med att beslutet blev att samlokalisera till Munkagård så kommer den kompetens och anläggning som finns i Plönninge att få utvecklas i nya former. Regionstyrelsen fattade ett särskilt beslut om att uppdra åt regionkontoret att med olika aktörer pröva att ta tillvara de möjligheter som finns på Plönninge.
Antalet sökande till utbildningen är mycket lågt. I dagsläget färre än tio sökande och trenden ser inte ut att öka.

Jag tycker det var ett svårt beslut eftersom både Plönninge och Munkagård har stora förtjänster. Men vid en sammanvägd bedömning av alla fakta finner jag att det var bättre att fatta beslut idag än att bidra till fortsatt osäkerhet i en fråga som varit aktuell under lång tid.

Det återstår nu två läsår på båda skolor. Nu gäller det att på olika sätt söka möjligheter till ytterligare samverkan och utveckling i länet av gymnasieutbildningarna.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Dag Hultefors, som också deltagit i dagens sammanträde, och jag har inför dagens beslut haft en tät kontakt och vi diskuterar nu olika vägar för att se nya möjligheter framöver.

Jag blev förvånad över att endast ett anbud lämnats in för att renovera Kattegattgymnasiet. Hur kan det komma sig att endast ett (1) företag hört av sig för att få detta jobb???

Det talas ibland om att kommunen ska investera mer. Halmstads kommun investerar för hundratals miljoner kronor varje år, inte minst i byggprojekt.

Det är viktigt för den lokala byggmarknaden. Om marknaden inte vill ta sig an stora projekt där kommunen är kund så är jag verkligen intresserad av att veta varför?

Fyra arbetsdagar fyllda med olika möten med människor. Jag börjar på måndagsmorgonen med att tillsammans med kommunchefen besöka Halmstad Stadsnät AB. Bolaget har på ett framgångsrikt sätt genomfört utbyggnad av fiber i kommunen.

Jag menar att vi ska se på infrastruktur för IT som vi ser på infrastruktur för vägar med mera. Om inte det offentliga medverkar till att på ett affärsmässigt sätt tillhandahålla öppna stadsnät, så är risken stor att delar av kommunen blir utan. Personligen hör jag många som ser upp till de resultat som vårt stadsnätbolag levererar. Därför ska det bli intressant med en fördjupning i ämnet.

Ledningsutskottet innehåller en del stora frågor. Inrättande av kontaktcenter är kanske den viktigaste. Men vi får även information om Stena och dessutom besök av Trafikverkets regiondirektör. För det mesta sker kontakterna mellan Trafikverket med regionerna. Därför uppskattar jag att TRV även gör kommunbesök för att skapa en mer direkt kontakt.

Regionfullmäktige kommer säkert att handla en hel del om de tuffa ekonomiska förutsättningarna. Jag kommer under veckan också att besöka ett par förskolor innan

Det blev besök på ett par arenor i helgen. IS Halmias damer debuterade i Elitettan mot Djurgården på Örjans vall. Jag tyckte matchen var rätt jämn på planen, men resultatet gick åt fel håll 1-3. Jag är glad över att Halmias satsning på damfotbollen tagit laget till elitnivå. Det ska bli kul att följa under året.

Hylte/Halmstad ligger bra till nu. En övertygande seger med 3-0  i första SM-semifinalen mot Svedala bådar gott. Det som slår mig när jag besöker matcherna är alla de ideella insatserna som krävs för att fixa arrangemang av detta slag. Lotterier, fika, funktionärer, reklamskyltar ska fram och lyftas bort. Matchvärdar, speakers, hjälpredor av olika slag. Vad vore Sverige utan de ideella insatserna? Definitivt tråkigare och många människor skulle vara utan aktiviteter som är viktiga.

 

Bild

Igår på kommunstyrelsen inledde vi arbetet med hur vi ska utveckla Tullkammarkajen.

Utgångspunkts togs i frågeställningen vilka värden vi tycker ska styra utvecklingen?

Det blev en bra diskussion där ledamöternas inlägg var mer personliga än partipolitiska. Det tycker jag känns utmärkt i detta uppstartsskede.

Jag är nöjd med att KS i olika frågor klarar av att föra denna typ av diskussioner på ett öppet och oförutsägbart sätt. I detta skede behöver vi fånga in bredden av möjligheter.

Många talade om värden som variation och utnyttja vattnet på olika sätt. Mångfald före likformighet. Allt kanske inte behöver vara ”prefekt”

Jag vill se en ny stadsdel som innehåller många olika funktioner, inte minst sådana som gör att också folk som inte bor i området ska finna anledning att söka sig dit.

Den stora potentialen ligger i att koppla ihop den möjlighet som närhet till resecentrum innebär med en stadsdel som präglas av puls, inte minst kulturell.

Vi kommer efter hand att skaffa oss en riktning i detta projekt. Men just ju är jag mycket intresserad av vad andra tycker så att vi kan ta fram rätt riktning och målbild.

Det är ett område som ska utvecklas successivt under 10-20 år, så det gäller att inte fastna i nutidens värderingar enbart.

Denna vecka börjar med samtalskampanj med moderaterna på kvällen. Start sker i Frösakull. Det är ett viktigt inslag för att skapa möjlighet till dialog med väljarna. Vi kör nu i april – juni, inte minst eftersom vi också vill öka intressent för valet till Europaparlamentet den 25 maj.

Veckan innehåller även heldagsssammanträde med kommunstyrelsen. En intressant diskussionsfråga är vilka värden vi vill ska genomsyra stadsförnyelsen för att skapa rum för framtidens människor. Halmstad har en stark utvecklingspotential i området kring resecentrum, Tullkammarkajen och hamnen. Vi inleder nu arbetet med en första diskussion.

På onsdag och torsdag är jag i Stockholm. Det är slutkonferens med ”8 million City – Framtiden på spåren”. Det handlar om hur vi kan bygga ut vår järnvägsinfrastruktur. Särskilt intressant för Halmstad eftersom vi berörs på olika sätt både av utbyggnad av befintliga stambanor och tankar om höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn, liksom mellan Stockholm och Köpenhamn.

På torsdag är det SKL-dag med möte med Interationella beredningen. Fredag styrelsemöte med Halmstad Rådhus AB, följt av Svenskt Näringslivs framtidsseminarium.

På fredagskvällen har moderaterna i Halland ”Fredagsmys med Fredrik”. Statsministern gästar oss i Falkenberg. Om tiden medger ska jag på lördag försöka hinna med premiären i Elitettan. IS Halmia tar emot Djurgårdens IF på Örjans Vall.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.