Fyra arbetsdagar fyllda med olika möten med människor. Jag börjar på måndagsmorgonen med att tillsammans med kommunchefen besöka Halmstad Stadsnät AB. Bolaget har på ett framgångsrikt sätt genomfört utbyggnad av fiber i kommunen.

Jag menar att vi ska se på infrastruktur för IT som vi ser på infrastruktur för vägar med mera. Om inte det offentliga medverkar till att på ett affärsmässigt sätt tillhandahålla öppna stadsnät, så är risken stor att delar av kommunen blir utan. Personligen hör jag många som ser upp till de resultat som vårt stadsnätbolag levererar. Därför ska det bli intressant med en fördjupning i ämnet.

Ledningsutskottet innehåller en del stora frågor. Inrättande av kontaktcenter är kanske den viktigaste. Men vi får även information om Stena och dessutom besök av Trafikverkets regiondirektör. För det mesta sker kontakterna mellan Trafikverket med regionerna. Därför uppskattar jag att TRV även gör kommunbesök för att skapa en mer direkt kontakt.

Regionfullmäktige kommer säkert att handla en hel del om de tuffa ekonomiska förutsättningarna. Jag kommer under veckan också att besöka ett par förskolor innan

Det blev besök på ett par arenor i helgen. IS Halmias damer debuterade i Elitettan mot Djurgården på Örjans vall. Jag tyckte matchen var rätt jämn på planen, men resultatet gick åt fel håll 1-3. Jag är glad över att Halmias satsning på damfotbollen tagit laget till elitnivå. Det ska bli kul att följa under året.

Hylte/Halmstad ligger bra till nu. En övertygande seger med 3-0  i första SM-semifinalen mot Svedala bådar gott. Det som slår mig när jag besöker matcherna är alla de ideella insatserna som krävs för att fixa arrangemang av detta slag. Lotterier, fika, funktionärer, reklamskyltar ska fram och lyftas bort. Matchvärdar, speakers, hjälpredor av olika slag. Vad vore Sverige utan de ideella insatserna? Definitivt tråkigare och många människor skulle vara utan aktiviteter som är viktiga.

 

Bild

Igår på kommunstyrelsen inledde vi arbetet med hur vi ska utveckla Tullkammarkajen.

Utgångspunkts togs i frågeställningen vilka värden vi tycker ska styra utvecklingen?

Det blev en bra diskussion där ledamöternas inlägg var mer personliga än partipolitiska. Det tycker jag känns utmärkt i detta uppstartsskede.

Jag är nöjd med att KS i olika frågor klarar av att föra denna typ av diskussioner på ett öppet och oförutsägbart sätt. I detta skede behöver vi fånga in bredden av möjligheter.

Många talade om värden som variation och utnyttja vattnet på olika sätt. Mångfald före likformighet. Allt kanske inte behöver vara ”prefekt”

Jag vill se en ny stadsdel som innehåller många olika funktioner, inte minst sådana som gör att också folk som inte bor i området ska finna anledning att söka sig dit.

Den stora potentialen ligger i att koppla ihop den möjlighet som närhet till resecentrum innebär med en stadsdel som präglas av puls, inte minst kulturell.

Vi kommer efter hand att skaffa oss en riktning i detta projekt. Men just ju är jag mycket intresserad av vad andra tycker så att vi kan ta fram rätt riktning och målbild.

Det är ett område som ska utvecklas successivt under 10-20 år, så det gäller att inte fastna i nutidens värderingar enbart.

Denna vecka börjar med samtalskampanj med moderaterna på kvällen. Start sker i Frösakull. Det är ett viktigt inslag för att skapa möjlighet till dialog med väljarna. Vi kör nu i april – juni, inte minst eftersom vi också vill öka intressent för valet till Europaparlamentet den 25 maj.

Veckan innehåller även heldagsssammanträde med kommunstyrelsen. En intressant diskussionsfråga är vilka värden vi vill ska genomsyra stadsförnyelsen för att skapa rum för framtidens människor. Halmstad har en stark utvecklingspotential i området kring resecentrum, Tullkammarkajen och hamnen. Vi inleder nu arbetet med en första diskussion.

På onsdag och torsdag är jag i Stockholm. Det är slutkonferens med ”8 million City – Framtiden på spåren”. Det handlar om hur vi kan bygga ut vår järnvägsinfrastruktur. Särskilt intressant för Halmstad eftersom vi berörs på olika sätt både av utbyggnad av befintliga stambanor och tankar om höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn, liksom mellan Stockholm och Köpenhamn.

På torsdag är det SKL-dag med möte med Interationella beredningen. Fredag styrelsemöte med Halmstad Rådhus AB, följt av Svenskt Näringslivs framtidsseminarium.

På fredagskvällen har moderaterna i Halland ”Fredagsmys med Fredrik”. Statsministern gästar oss i Falkenberg. Om tiden medger ska jag på lördag försöka hinna med premiären i Elitettan. IS Halmia tar emot Djurgårdens IF på Örjans Vall.

Det skapas oftast en särskild atmosfär kring partistämmor, Sverigemöten och motsvarande typer av arrangemang.

Naturligtvis bidrar de till sammanhållning. Det ger informella möjligheter till samtal med kollegor från andra delar av landet och dialog med våra ledande företrädare.

Politiken kan förankras, förnyas eller bekräftas.

För mig kändes det extra intressant att lyssna till finansminister Anders Borg. Hans pedagogiska berättelse och tillväxten i Afrika var inte väntad på en konferens med kommunalpolitiker.

Men jag gillar när de lite större perspektiven lyfts fram. Det behövs oftare. Det har betydelse i vår kommunala vardag också, även om vi oftast är upptagna av lite mer närliggande frågor.

Sittandes på tåget mot Halmstad, så känner jag nu att valrörelsen har fått ett högre tempo.

I det inkluderar jag valet till Europaparlamentet den 25 maj. Det är verkligen ett viktigt val för att stödja de krafter som inte vill dela upp människor i ”vi och dom”. Reinfeldt underströk att utrikespolitik börjar med att man ska vara vän med sina grannar.

Det skapar förutsättningar för tolerans, fred, frihet och frihandel. Grunderna för välstånd. Det ska vi bejaka i Europavalet inte motsatsen.

Tylösand behöver utvecklas och varumärket förnyas. Jag tror att ett viktigt startskott för ett sådant arbete är att permament etablera en restaurang nära vattnet.

Det skapar en särskild atmosfär och känsla, som innebär att Tylösands attraktionskraft ökar.

Salt finns, är uppskattad och omtalad. Den drar folk till Tylösand. Därför vill jag att vi ska anta den detaljplan som nu är framtagen.

Jag förstår inte varför (S) i byggnadsnämnden motsätter sig detaljplanen. Det är för övrigt svårt att veta vad (S) vill i denna fråga?

Detaljplanen ska senare i vår beslutas i kommunfullmäktige. Jag hoppas att det då finns ej majoritet för att anta planen så att Salt får finnas i framtiden.

Det kan samtidigt bli ett startskott för att stärka varumärket Tylösand

I Halmstad har vi satsat mycket på att bygga supercykelstråk och förbättra befintliga cykelvägar. Det räcker inte med fina cykelbanor. Det krävs också goda cykelvanor.

I maj drar kommunen igång en kampanj. Idag var det filminspelning.

Mer följer….

Bild

Det är inte så ofta som jag får tillfälle att komma ut i klassrummen i våra skolor. Men nästan varje gång det sker, är jag på gott humör när jag beger mig därifrån.

Dags för mig att på nytt besöka Östergårdsskolan. Idag besökte jag klass 7A. Klassen hade förberett sig genom att skicka individuella brev med önskemål om förbättringar i kommunen.

Jag började berätta lite om hur mitt arbete ser ut. Just idag är ju en lite ovanlig dag. Inga formella beslutsmöten, men väl kungabesök i Getinge, klassrumsbesök på Östergård och några planeringsmöten i Rådhuset.

Med klass 7A talade jag om betydelsen av demokrati och att den måste försvaras och upprätthållas. Jag återkommer ofta till detta tema i mina samtal inte minst med unga invånare.

Det var roligt att möta en klass med elever som gärna ställde frågor och lämnade synpunkter.

Av all de förslag som tagits fram i deras olika brev visade det sig vid en avslutande omröstning att det de flesta önskade sig var ”chillplatser”, vilket är nytt ord för mötesplatser. Platser eller miljöer där man kan träffa kompisar utan anspråk att fika eller bedriva någon direkt aktivitet.

Annat som togs upp var nöjesfält, idrottshallar, badhus, bättre fler skolskjutsar m.m.

Förhoppningsvis innebar vårt samtal en ökad förståelse för att allt inte kan fixas på en gång. Men i demokratisk ordning kan man besluta om hur vi ska prioritera.

Några elever valde att inte lägga en röst på något av förslaget. Man har rätt att inte rösta, inget fel. Men då överlämnar man samtidigt mer inflytande till de som lägger en röst. Något att tänka på.

Min fåfänga gör att jag inte kan låta bli att nämna att jag fick en fråga hur gammal jag är. Jag lät dem gissa och en mycket stor majoritet av svaren hamnade mellan 35-45 år, med dragning åt 45 år ska erkännas. Till slut drog någon till med 60 och då avbryts omröstningen, med att jag nöjt kunde meddela 54 år.

Jag uppskattar verkligen att flera lärare på Östergårdsskolan är aktiva och hör av sig för att låta oss politiker medverka i att skapa en kunskap och förståelse för demokratin och politikens roll i samhället.BildBild

Det har inte varit enkelt att i alla delar sätta sig in i frågan om hur bristen på förskoleplatser i centrum ska ordnas, liksom hur framtiden för förskolan och skolan i Holm ska se ut.

Det ställs i dag nya krav på skolan som i praktiken innebär att vi behöver organisera våra skolor enligt fyra olika modeller, antingen F-3, F-6, F-9 eller 4-9. En sådan förändring kommer att ta viss tid att genomföra.

Genom de förslag som Barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram kommer skolorna på Kärleken att organiseras som F-3 (Sofieberg) resp 4-9 (Stenstorp). Det är rätt väg att gå i ett pedagogiskt perspektiv. Dessutom växer sannolikt antalet barn i området framöver och då är det bra att skolan är organiserad på rätt sätt.

Frågan om Holms skola har diskuterats flitigt, inte minst av engagerade och kunniga förträdare för föräldrar i området.

Det vi idag inte säkert vet är om det finns en lämplig plats att bygga en ny förskola på i Holm. Olika alternativ har förts fram. BUN föreslår att skolbyggnaden ska byggas om. I och med att vi med ledningsutskottets ställningstagande idag inte föreslår att skolan i Holm ska läggas ner, så skapar vi tid att bereda frågan.

Samtidigt ligger en utmaning i hur verksamheten ska bedrivas under hösten. Men den utmaningen finns oavsett valt alternativ.

I och med att hela frågan om ytterligare anslag till största delen berör BUN:s ekonomi från 2015 och framåt så har ledningsutskottet bedömt att det är lämpligare att hantera detta i samband med beredning av budgeten senare i höst.

Vi har dock medvetna om att BUN beställt paviljonger för att klara situationen akut. Det är en rimlig och nödvändig åtgärd som därför genomförs redan nu.

För oss i Femklövern är det centralt att vi kan lösa behovet av förskoleplatser. Jag räknar med att ytterligare förslag på områden att etablera förskolor kommer att lämnas fram inom kort.

Idag träffade jag villsammans med mina moderata kollegor Mikaela Waltersson och Lars Püss några företagare inom transport- och logistikbranschen.

Det var ett dialogtillfälle för ökad kunskap om företagandets villkor. Vi fick bekräftat betydelsen av det stöd som Halmstads Näringsliv AB och andra aktörer lämnar till mindre företag som vill utvecklas. Kul att det upplevs att dessa insatser gör skillnad.

För mig blev det också tydligt att kompetensprofilen idag ser annorlunda ut. Idag handlar det till exempel inte bara om att gilla att köra lastbil och vara en bra förare för att få jobb i branschen. Föraren behöver kunskaper i logistik för att kunna sköta sitt jobb på ett effektivt sätt. Det tror jag är en bild vi ska ta med oss när vi formar vår utbildning.

Det stora problemet man upplever är konkurrensen från utländska åkare som kör i Sverige med helt andra kostnadsförutsättningar. Jag förstår att man frågar sig varför utländska åkare inte ska tvingas betala trängselskatt för att ta ett exempel?

Det var också intressant att få en inblick i hur det fungerar med utländska ”underleverantörer” i branschen. Även om alla utländska åkare inte kör med förutsättningar som ser helt annorlunda ut än de som gäller för svenska, så är det ett problem. För mig är det självklart att om någon begår ett brott, så ska denne lagföras. Bara för att det är svårare att driva in avgifter eller böter så ska det inte ge en konkurrensfördel för vissa åkare.

Vi fick åter belyst betydelsen av att de sänka arbetsgifterna för unga blir kvar även efter valet.

Om detta och andra frågor som till slut landar i kommunens eller riksdagens hägn handlade detta intressanta samtal.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.