I några av våra tätorter och i landskapet som omger dessa märks effekterna av det myckna regnandet och de höga vattenflödena.

För dem som inte sett effekterna är det nog svårt att föreställa sig hur dessa påverkar hyresgäster, villaägare och markägare. Delar av kommunen är starkt påverkad. På andra håll märks inget.

När jag under eftermiddagen och kvällen hade möjlighet att på plats följa det arbete som räddningstjänst, kommunorganisationen i övrigt, hemvärn och andra utför, så inser jag verkligen betydelsen av den goda vilja som finns att hjälpa till i sådana här situationer.

Halmstad har under senare år varit utsatta för flera oväntande händelser. Det gör att den krisorganisation som finns är övad och intrimmad, vilket naturligtvis är en fördel.

Situationen är allvarlig men relativt stabil. Vi får hoppas att det regn som är aviserat faller i mindre mängd än vad prognosen säger.

Vattenflödet i Nissan är högt och vissa områden längs flodfåran är känslig. Men nu i natt byggs sandvallar på flera håll bl.a. i Oskarström.

När det akuta skedet är över så får vi summera lärdomarna även av denna händelse.

En bransch som vuxit kraftigt under senare år är hemservice. Idag besökte jag ett av företagen i Halmstad, Flitiga Liza. Tillsammans med Ann-Charlott Mankell fick vi tillfälle att tala med Åsa Malmborg som leder företaget och Ulrica Jensen som är anställd.

Vi talade mycket om statusen som inte alltid varit den bästa för dem som jobbar med städ, fönsterputs och andra viktiga insatser som skapar trivsel.

Jag tycker själv det känns fel när en del politiker på vänsterkanten talar om hemservicejobben i nedlåtande termer. Kan vi inte en gång för alla slå fast att alla jobb är viktiga? För all dem som jobbar i branschen är det naturligtvis värdefullt att kunna gå till ett arbete.

Det var speciellt intressant att lyssna till Ulrica som berättade hur hon både trivs på sitt jobb och känner sig uppskattad av kunderna.

Inom branschen och bland kunderna finns nu en stor oro för vad som ska hända med RUT-avdraget efter valet. För min del är svaret klart. Det ska vara kvar! Det betyder att svartjobben trängs tillbaka, fler kan jobba på den reguljära arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett behov av denna typ av tjänster.

20140818-111539-40539210.jpg

I årets val har vi i (M) i Halmstad valt att samtala med folk som vår viktigaste valaktivitet. Det gör vi på många ställen, men främst genom att knacka dörr. I denna veckan har jag gjort det i Trönninge och Stenhuggeriet.

Sammanlagt kanske det har blivit ett femtiotal samtal denna veckan för min del. I de allra flesta fall blir det korta men intressanta kontakter. Igår blev det dock en hel del lite längre dialoger. Det är ingen tvekan om att det människor tycker är det viktigast är kvalitén i skolan och omsorgerna.

Vi politiker tror nog ibland att det är de stora samhällsbyggnadsprojekten som får mest uppmärksamhet. Men där är det nog en viss skillnad i det som skildras medialt och det som pågår varje dag i folks vardag.

Skolan, sjukvården och omsorgen om våra äldre samt jobben står högst upp på dagordningen. Det känns därför bra att vi i (M) prioriterar dessa vardagsnära och viktiga frågor.

Välfärdens resurser kan inte räcka till allt. Men bra förskolor och bra grund- och gymnasieskolor är så viktiga för den enskildes möjligheter att klara sig senare i livet.

Jag upplevde igår när vi presenterade vårt handlingsprogram ett sug efter en massa helt nya saker. Det finns en hel del av detta i programmet, bland annat inom kultur- och fritidssektorn till exempel. Men utmaningen ligger i att säkerställa resurser till de grundläggande kommunala uppdragen inom välfärdstjänsterna.

Tack vare att vi har en bra ekonomi i Halmstad, så har vi också möjlighet att göra intressanta satsningar på kultur- och fritidsområdet. Höjningen av anslaget till konstnärlig utsmyckning och utbyggnaden av Hallands konstmuseum är exempel på detta. Likaså tror jag att folkhälsan skulle tjäna mycket på fler utegym och andra förutsättningar för fysisk aktivitet i våra fina omgivningar.

Jag bifogar på nytt länken till vårt program med idéer för Halmstad

Idag presenterade vi moderata idéer för Halmstad inför valet 2014. Temat är klok – modern – älskad. Vi försöker med vårt program att förmedla både känsla och värderingar i kombination med skarpa förslag.

Vi ska fortsatt arbeta så att det alltid finns ekonomiska möjligheter att klara välfärden. Det kan tyckas självklart, men vi hör hur oppositionen vill använda det egna kapitalet till drift.

De viktigaste samhällsbyggnadsprojekten under nästa period är att påbörja arbetet med en ny stadsdel vid Tullkammarkajen och resecentrum. Men vi vill gärna lyfta fram teaterhotell och en utbyggnad av Hallands konstmuseum.

Jobbfrågan är central för att människor ska kunna hitta egen försörjning och delta i samhället. Vi kommer även i fortsättningen att sats på att unga ska få tillgång till arbetsmarknaden genom praktik och andra insatser.

Jag hoppas att våra idéer ska få spridning och att de skapar en intressant diskussion.

Ta gärna del av våra idéer genom att läsa idéprogrammet

Få frågor diskuteras lika flitigt som Stora Torg. När (M) i förra veckan stod på torget med en tillfällig valstuga under ett par dagar var det många jag talade med som talade om Torget.

Det finns de som tycker att det enbart ska få förekomma försäljning av frukt/grönt och blommor. Bort med kläder etc säger man. Andra vill ha fler matvagnar. Nu kommer det synpunkter på att volleybollen åter är i stan.

Flera intressen slåss om omärksamheten kan man säga.

Jag tycker det är viktigt att Torget fungerar som en ”dragare” för centrum. Det betyder att de som bedriver torghandel ska få rimliga förutsättningar att göra det uthålligt för dem som önskar det och mer tillfälligt för andra. Jag tycker själv att det hade varit trevligt om Bondens marknad valde att flytta från slottet till torget. Det kunde säker ge både kunder och förstärka Torget som handelsplats.

Men jag tycker också att tillfälliga arrangemang ska få en möjlighet. Den internationella matmarknaden är ju till exempel ett mycket uppskattat inslag. I valtider kommer det upp valstugor under några veckor. Listan kan göras lång.

Samtidigt som jag säger det är det viktigt att vi ser flera områden i centrum som potentiella ytor för aktiviteter.

Det finns med andra ord anledning att gå vidare med att utvärdera de förändringar som nu har gjorts på torget för att se om ytterligare kan göras i centrum. Oavsett hur det blir i framtiden så kommer Torget säkert att vara ett samtalsämne framöver.

Bloggandet har fått göra ett uppehåll över sommaren. Jag började så smått att jobba i förra veckan efter en tids ledighet. Men från och med idag så är det full fart som gäller. Politiskt sätt har sommaren varit lugn. De kommunala verksamheterna har fungerat väl utan störningar efter vad jag hört.

I morgon startar valrörelsen med att moderaternas nationella jobbturné kommer till Halmstad. Det blir panelsamtal, besök av partisekreteraren m.fl. Självklart hoppas jag också på många väljarsamtal på Stora Torg. Jobbfrågan är naturligtvis central både för individen och samhället.

Vår viktigaste lokala valaktivitet blir samtalskampanjen. Vi kommer att försöka nå så många halmstadsbor som möjligt. Jag tror att personliga möten är viktiga för att kunna skapa både dialog och förtroende.

Det är inte helt enkelt att dra några entydiga slutsatser kring EU-valresultatet.

Naturligtvis är moderaternas valresultat en besvikelse. Jag upplevde själv många positiva möten särskilt under valrörelsens sista vecka. Men när man ser helheten gäller den gamla sanningen att man måste vara mycket ödmjuk inför det faktum att val inte vinns på gamla meriter.

Väljarna har makten och i detta val innebar det en jämnare fördelning av rösterna mellan partierna.

De två partier som varit tydligast med att man tror på Europasamarbetet var (M) och (FP). Det var också de partier som straffades mest av väljarna. Det finns skäl att fundera närmare på vad det står för.

Halland behåller sin position som ett av landets starkaste moderata län. I Halmstad fick (M) ett något större stöd än i riket, men det var på marginalen.

För Allianssamarbetet var det naturligtvis bra att (C) och (KD) klarade spärren.

En reflektion jag kan göra är att toppkandidaterna troligen spelat mindre roll i detta val än vad vi är vana vid. (SD) gick fram två mandat med helt okända toppnamn. När det gäller (FI) är Gundrun Schyman känd, men hon stod inte på listan. Marit Paulsens (FP) position som dragare för sitt parti var inte lika tydlig som tidigare.

Intressant kan personvalet bli i centerpartiet. Partiets väljare brukar personkryssa i högre grad än i andra partier. Det skulle inte förvåna mig om det på onsdag visar sig att en annan kandidat än nr 1 kommer in.

Sammantaget är jag mest orolig för att partier med extrema uppfattningar fick så många platser i Europaparlamentet. Det känns olustigt. Det blir därför en viktig uppgift att mobilisera de krafter som ställer upp för frihetliga värden, mänskliga rättigheter, tolerans och öppenhet.

Med ett fåtal dagar kvar till valdagen den 25 maj då vi ska utse 20 svenska parlamentariker, så upplever jag ett stigande intresse. Det är svårt att bedöma hur många som kommer att rösta.

Ska jag gå på min intryck från de dörrknackningar jag gör runt om i Halmstad, så är det betydligt fler som nu säger att de ska rösta än vad som var fallet bara för någon vecka sedan. Det kan naturligtvis vara tillfälligheter, men jag hoppas att det är så.

För egen del fick kampanjen extra fart under Carl Bildts besök i Halmstad. Kul att vi kunde genomföra ett klassiskt torgmöte, även om ljudet strulare i början, så gick det inte att ta miste på intresset från allmänheten när Bildt var tillbaka i födelsestaden. Givetvis iförd klassisk tröja trots värmen.

CF + Bildt

För mig är EU-valet viktigt eftersom jag vill ha kandidater som driver frågor om tolerans och öppenhet, om frihandel och färre handelshinder, om fred och stabilitet i Europa. Det fordrar kandidater som tror på ett starkt Europa som är beredd att jobba för att Europa enas om ståndpunkter i relationen gentemot andra stormakter och som förstår betydelsen av samarbete och samverkan.

På den moderata listan finns personer som har den kompetensen med Gunnar Hökmark i spetsen.

Ett Europa i fred och frihet är min enkla vision. Det låter självklart, men det låter sig inte göras utan en politik som har det som uttalat mål.

bild 2
Mina kommunrådskollegor Henrik Oretorp och Suzanne Åkerlund tillsammans med affärsenhetschef Jenny Svahn och Markus Axelsson-Djurberg, marknads- och försäljningsansvarig.

bild
Robin Loggarfve, Alekander Stojkovski och Valmir Ahmeti har med en praktikplats kommit in i banken på ett bra sätt

Idag besökte jag tillsammans med Henrik Oretorp och Suzanne Åkerlund Swedbanks telefonbank i Halmstad. Swedbank är en av de största arbetsgivarna i Halmstad med cirka 250 personer. Det är ett faktum om inte är så känt. Telefonbanken jobbar inte bara med telefonservice. Här finns sociala medier etc. En av bankens fem anläggningar i Sverige.

Inom ramen för sitt CSR åtagande har hittills cirka 4000 unga över hela landet fått praktikplats i banken. Vi träffade även ungdomar som har/har haft praktik. De berättar om vilka möjligheter en plats ger och hur man växer socialt och får en bra bild av en arbetsplats.

Vi har ett liknande projekt i Halmstads kommun med praktikanställning på tre månader.

Det händer mycket på en arbetsplats och inte sällan skapas situationer som leder till att praktik övergår till jobb.

Vi behöver jobba mer med att lyfta fram goda exempel så att fler och fler arbetsgivare förstår de möjligheter som följer av att ta emot praktikanter.

Vi behöver fler attraktiva besöksmål i Halmstad. Än en gång tar jag upp restaurang Salt. Igår ansåg (S) i samhällsbyggnadsutskottet att arbetet med detaljplanen för Salt skall avbrytas.

Jag tycker detaljplanen ska fullföljas. Det är ingen ny synpunkt. Men det som förvånar är att (S) låtit processen gå så här långt när man uppenbarligen inte tycker att det är en bra idé med en restaurang vid vattenet i Tylösand.

Nu ska frågan avgöras i kommunfullmäktige i juni. Blir det ett nej från KF då upplever jag att det blir svårt att kick-starta utvecklingen av Tylösand. Det är mycket olyckligt.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.