Den nya majoriteten i Stockholms stadshus tar på sig ett stort ansvar när man vill lägga ner Bromma flygplats. Flygplatsen är en nationell angelägenhet som har stor betydelse för inrikestrafiken inte minst från Halmstad.

Fler och fler av de passagerare som reser till Stockholm med flyg från Halmstad väljer Bromma. Det är heller inte så enkelt att den trafiken kan flyttas över till Arlanda. Det finns inte kapacitet eller tillstånd på Arlanda för att ta emot all den trafik som i dag går till/från Bromma.

Tillsammans med regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim har jag därför idag skrivit brev till regeringen. Vår uppmaning till regeringen är att frågan ska hanteras som en nationell angelägenhet och att besluten i Stockholms stadshus inte ska vara gränssättande.

Regeringen måste nu ta ett initiativ och säkerställa att inrikestrafiken mellan Stockholm och resten av landet kan säkras långsiktigt.

Vi har haft ett tight tidsschema, men nu är alla förhandlingar avslutade för de sex majoritetspartierna i Halmstad. De viktiga ordförandeposterna i styrelser och nämnder är fördelade. Moderaterna kommer att fortsatt leda arbetet i kommunstyrelsen. Generellt kan man säga att de fyra tyngsta nämnderna kommer att vara mer jämnt fördelade mellan partierna.

Fördelningen bygger på antalet mandat i kommunfullmäktige.

Det jag tar med mig från förhandlingarna är den konstruktiva anda som präglat samtalen. Nu börjar arbetet direkt på eftermiddagen idag med budgetförhandlingar. På mycket kort tid ska vi ska vi ta fram budget för 2015.

För övrigt finns det anledning att gratulera Aida H, som blivit utnämnd till statsråd. Bra att Halmstad har en minister i den nya regeringen.

Nu börjar personkryssen trilla in. Valet till kommunfullmäktige i Halmstad är färdigräknat. Jag är naturligtvis glad över ett starkt stöd från de moderata väljarna. Till dem som kryssat mig vill jag rikta ett varmt tack. Jag ska naturligtvis göra mitt bästa för att leva upp till förtroendet, oavsett vilken roll jag får i framtiden.

Det mest intressanta är kanske att centerpartiets kandidat på plats nr 30 förefaller komma in i kommunfullmäktige. Även hos kristdemokraterna ändrar väljarna i partiets rangordning, om än med mycket knapp marginal.

Jag noterar också socialdemokraternas båda toppnamn byter plats i förhållande till placeringen på listan.

I nästa vecka får arbetet med att jobba vidare, kryssade eller inte, för att skapa majoritet i Halmstad fortsätta. Trevlig helg!

Söndagens val är en besvikelse på många sätt. För oss moderater är det en föga tröst att vi gjorde det tredje bästa kommunala valresultatet under de senaste 30 åren.

I riksdagen ska tre partier bilda regeringen. De företräder en rad helt olika åsikter inom sig, säkerhetspolitik, energipolitik, syn på tillväxt och entreprenörskap etc.

I Halmstad fick Femklövern 34 mandat. Idag har vi 37 platser och egen majoritet. MP har uttalat att de kan tänka sig att regera med S + V. Det blir sammanlagt 33 mandat. Jag tror ingen, i vart fall inte jag, överväger en samverkan med SD.

Hur blir det då? Ja det får visa sig de närmaste veckorna. Vi har kort tid på oss. I början av oktober måste någon form av majoritet ta ansvar för att påbörja budgetarbetet.

Nu ska vi tala om resultatet internt i partiet och tillsammans med dem vi jobbar ihop med idag. Vi får se vad det kan leda till. Vi är i vart fall tränade i att samarbete med många partier. Det är erfarenheter som blir viktiga den närmaste tiden.

Ett val utan vinnare (förutom SD) tycker jag man kan säga. Det känns sorgligt att så många valde bort öppenhet och tolerans. Svaret på detta är inte mindre av öppenhet och tolerans utan vi som står för denna grundläggande värdering måste bli ännu bättre på att bilda opinion för värderingar som präglas av alla människors lika värde.

Jag känner stolthet över alla moderata valarbetares insatser här i Halmstad just nu. Var jag än är tidigt på morgonen, under dagen och kvällen så sluter det upp fler moderater i sina blåa jackor än jag upplevt i tidigare valrörelser.

Dessutom har vi kul ihop. Det blir roligare när man hjälps åt i valstugan och vid dörrknackningarna. För några veckor sedan trodde vi att det skulle bli lite tufft att klara vår ambitiösa bemanningsplan. Men nu känns det riktigt bra. Vi har hög synlighet och för många personliga samtal med halmstadsbor.

Det behövs. Färre än tidigare har förtidsröstat, opinionsmätningarna pekar på ett jämnt resultat. Varje ytterligare samtal i denna valrörelse blir därför än viktigare.

Den som vill ha en välfungerande regeringen i Stockholm och Halmstad har fortfarande chansen att rösta fram en sådan. Bättre med ett prövat alternativ som visat sig fungera än osäkra lösningar med vågmästare.

Idag var vi några stycken som fick tillfälle att under ett frukostmöte i Halmstad med Danske Bank få lyssna till bankens chefsekonom Roger Josefsson. Det var intressant och givande att ge sig tid, trots valrörelse, att få tillfälle att lyfta blicken från de lokala frågorna.

Roger Josefsson gjorde en intressant exposé över möjligheter och risker i både den nationella och internationella ekonomin. Det var i ett hög grad intressant och frimodigt inlägg. Jag tar mig friheten att i detta blogginlägg använda nämna något av den information vi fick och kombinera den med egna reflektioner.

Personligen har jag länge tänkt att tilliten till institutioner är otroligt viktig. Den bilden fick jag bekräftad. En av de allra viktigaste faktorerna för en fungerande ekonomi är att privatpersoner, företag och institutioner faktiskt har tillit till ekonomin och de institutioner som påverkar den.

Detta tycker jag fler borde har i åtanke inför valet. Särskilt de som jag ibland möter som tycker att nu behöver det ”röras om i grytan”. Den som överväger att lägga sin röst i syfte att ”röra om i grytan” utan att veta riktigt varför eller vad det ska leda till, kan komma att konfronteras med en ekonomisk utveckling som vi inte är betjänade av. Utländska investerare har stor betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling och världsekonomin påverkar Sveriges ekonomiska utveckling mer än det mesta annat. Jag tycker vi ska använda valet till att stärka landets ekonomiska trovärdighet. det är säkert inte svårt för läsaren att förstå vilken finansminister jag tycker är bäst skickad att klara den uppgiften.

Det är viktigt att vi för en ekonomisk politik både på lokal och nationell nivå som bidrar till tillit och tillväxt. Det finns anledning att känna oro för vad det betyder för ekonomin med ett politiskt vakuum efter valet.

Det som också skulle kunna bli en hävstång för ekonomisk utveckling är innovationer och satsning på utbildning och forskning. Vi behöver fler innovationer som skapar nya branscher. Tjänstesektorn har vuxit kraftigt på senare år, men frågan är om det räcker? Innovationer som leder till helt nya produkter och tjänster och därmed nya yrken behöver vi mer av.

Det är bra att byggandet verkar komma igång under hösten, inte minst i Halmstad. Vi är en inflyttningskommun och en studentstad med ambitioner att växa. Därför måste byggandet öka. Men också för att andra sektoror brukar följa efter.

Men strax är det åter till valstugan och i eftermiddag blir det trevligt att få inviga ”Välkomstparken” utanför HFAB:s kontor. En fin satsning för hyresgästerna men också för hela Halmstad eftersom den ligger vid Laholmsvägen, som många passerar dagligen.

Enligt den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen så sjunker arbetslösheten i hela riket. Särskilt glädjande är att den sjunker snabbare i Halmstad än i någon av de andra halländska kommunerna.

Självklart ska vi fortsätta våra strävanden att öka antalet människor i jobb. Redan förra månaden talades om ett trendbrott och det verkar hålla i sig. Nu är snittet för antalet arbetslösa unga i åldern 18-24 år i Halmstad lägre än snittet för riket.

Detta är naturligtvis väldigt viktig för alla dem som berörs. 7% är helt utan jobb och 7,7% är i program.

Men det är också viktigt för samhället i stort med färre utan jobb. Jag räknar med att alla de 15-20 olika kommunala aktiviteter som pågår för att öka möjligheterna för unga att få jobb fortsätter med oförminskad kraft under hösten så att treden håller i sig och ännu fler kommer i arbete.

Opinionsmätningarna pekar åt lika olika håll som alltid. Det är dock intressant att notera att Alliansen förefaller knappa in på de rödgröna. De sista 14 dagarna blir därför viktiga på riktigt.

I det läget känns det bra att Alliansens partiledare redovisar gemensamma förslag i olika avseende, nu senast om jobben.

På den rödgröna sidan verkar det mest handla om att de tre partierna ställer olika krav på varandra för att eventuellt kunna samsas efter valet. Ibland är det två mot en, ibland alla mot alla.

Det känns inte som ett trovärdigt regeringsalternativ och det är kanske det som allt fler väljare nu inser.

Sverige har klarat sig bra genom olika lågkonjunkturer tack vare en regering som klarat av att hålla ihop och att ha en tydlig linje i sin politik. I praktiken är Alliansen det enda trovärdiga regeringsalternativet. Nu gäller det att i varje samtal vi för i valstugorna och när vi knackar dörr att uppmärksamma väljarna på detta.

Idag presenterade jag tillsammans med mina kollegor från (FP), (C) och (KD) här i Halmstad en gemensam avsiktsförklaring. Vi gör det för att vi är fyra partier med gemensamma grundläggande värderingar. Med dessa värderingar som utgångspunkt har vi tillsammans med (MP) haft ansvaret för den politiska utvecklingen i Halmstad.

Vi tycker det är viktigt att redovisa för väljarna hur vi ser på vårt samarbete efter valet. Inget parti kommer att få egen majoritet. Det är därför bra med en majoritet som har erfarenhet av att kunna samarbeta och leda utveckling av det politiska arbetet. Jag tycker också ett parti ska vara öppen med vilka man vill jobba ihop med för att nå resultat.

Vi har inget emot att utvidga kretsen till miljöpartiet.

Nu återstår drygt två veckor till valdagen. Många har redan röstat, men för dem som ännu inte röstat så påminner vi om att våra partier finns i en konstellation som fungerar och har lett till bra resultat för Halmstad.

2014-08-27 Avsiktsförklaring

Det är alltid lika roligt att bli inbjuden till ett företag eller annan verksamhet för att ta del av deras vardag.

I dag besökte jag tillsammans med Jörgen Warborn Vittra i Halmstad. Vittra erbjuder förskola och skola (F-9). Verksamhetsidén är att bidra till ökade livschanser för sina elever. Kort och kärnfullt kan man tycka, men tydligt.

Det var särskilt intressant att få vara med en stund på förskolan under ett möte. Ja, man kallade det ett möte när pedagogerna och förskolebarnen tillsammans planerade för hösten. Till god hjälp fanns iPad och en projektor så att alla kunde följa med efter hand som man fyllde cirklar med aktiviteter.

Jag gillade särskilt en kommentar. När jag frågade vad ni gör om någon av eleverna inte vill vara med på mötet. Blixtsnabbt kom svaret från pedagogen: ”-Då får jag hitta på ett annat sätt att nå eleven”. Det gäller verkligen att skapa relationer då händer det något positivt i det pedagogiska arbetet.

En annan relationsskapade och säkert också viktig aktivitet för skolans kultur är ”Vittrakampen”. Det är niorna som varje år i början på terminen genomför olika aktiviteter för att introducera de nya eleverna som kommer till skolan. Det skapar möjligheter för yngre och äldre elever att ”hitta” varandra. Jag tror säkert också att detta kan bidra till att etablera och utveckla en positiv kultur.

Det pågår en massa positiva saker i svensk skola, både i kommunala och enskilda skolor. Det är dags att lyfta fram dessa goda exempel. Om vi ska få skolan att uppfattas som en attraktiv arbetsplats i framtiden duger det inte att bara tala om det som inte fungerar. Mycket fungerar riktigt bra och dessutom tycker jag att det får räcka med stora reformer i skolan nu.

Fokusera på innehållet i undervisningen och på eleverna, så kan vi lämna frågorna om huvudmannaskap etc åt sidan ett tag.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.