Igår kväll hade jag förmånen att få delta och hålla ett inledningstal på eldsjälsgalan. Jag fokuserade på vikten av eldsjälar i Halmstad och sammanfattade det i tre ord; Förebild, fullfölja och fritid.

Förebild; I dagens samhälle med ett stort antal valmöjligheter är eldsjälar med och visar hur givande de är att göra något för andra, att bry sig om och vara en del av att stärka gemenskapen i samhället.

Fullfölja; Det finns en lycka i att fullfölja något som man har bestämt sig för och en meningsfullhet av att sträva efter något. Eldsjälar visar att det möjligt att förbättra och fullfölja vilket ger både hopp och självförtroende inte minst till ungdomar.

Fritid; Tider i veckan som är skilda från både skola, arbete och familj. Där man kan få en gemenskap, fylla på med energi samt inspiration och tillsammans göra något man tycker om.

Eldsjälar och föreningar är extra viktigt i ett samhälle som genomgår förändringar eftersom de skapar en trygg punkt i många personers och framförallt ungdomars liv. Jag tycker även att vi ska ta till vara på den kraft föreningar har för att skapa inkludering och gemenskap i vårt arbete med integration.

Eldsjälsgalan är en galakväll som hålls på Halmstads Teater för att hylla alla eldsjälar som håller liv i föreningarna i Halmstad.

För en dryg vecka sedan besökte jag tillsammans med Mikaela Waltersson, gruppledare (M), ett välkänt familjeföretag i Halmstad. Oscar Hansson VVS har drygt 100 medarbetare och omsätter omkring 150 miljoner kronor. Extra roligt var det att träffa Oscar Hansson som tog över som VD 2016.

Jag tycker det är ett värde med ägarledda företag. Det brukar leda till kontinuitet och långsiktighet, vilket är av stor betydelse för den ort eller region där företaget verkar.

Ämnet för dagens samtal var behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Det är ett faktum att de gymnasieutbildningar som har yrkesinriktning leder till jobb för de ungdomar som genomgår utbildningen.

Oscar Hanson kunde berätta att det absoluta flertalet medarbetarna på företaget kommer från gymnasiet. Jag tycker det är viktigt att framhålla att det går att få jobb med rätt gymnasieutbildning.

Många talar om att man måste ha högskoleexamen för att få jobb på den svenska arbetsmarknaden. Det är naturligtvis bra med högskoleutbildning, men min bedömning är att de ungdomar som söker sig till gymnasiets yrkesutbildningar har mycket goda möjligheter att få jobb direkt, vilket Oscar Hanson bekräftade för sin bransch.

Trots detta så minskar hela tiden antalet sökande till de aktuella utbildningarna inom t.ex. fordon, vvs, måleri etc.

Under vårt samtal vid besöket på Oscar Hanson fick jag uppfattningen att det nu krävs en kraftansträngning från berörda branscher och skolans yrkesvägledning för att visa på attraktionen i de yrken vi nu talar om. Men jag tror även att elevernas föräldrar behöver påverkas. Kanske är det så att några av oss som gick i skolan för nu ett bra tag sedan har en helt felaktig bild av yrkesutbildningarna. Vid ett besök nyligen på Kattegattgymnasiet träffade vi elever på fordonsutbildningsprogrammet. De arbetade med moderna utrustning och gav uttryck för stor tillförsikt inför framtiden.

Det viktiga nu är att öka insatserna för att fler unga människor ska söka. Svenskt Näringsliv och lokala branschorganisationer i Halmstad genomför nu olika insatser för att vi ska öka intresset. Det finns all anledning även för oss som är verksamma i kommunen på olika nivåer att engagerar oss för att fler ska söka yrkesutbildningar.

Besöket på Oscar Hanson VVS och samtalet med Oscar Hanson gav mig en bra bild av nuläget. Det kommer sannolikt att bli fler aktiviteter under våren i detta ärende.

Jag har ännu inte sett sökläget per den 1 februari. Jag hoppas verkligen att det ger underlag för att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda gymnasial yrkesutbildningen med olika inriktningar i Halmstad. Den höga investeringstakten runt om i samhället ger motiverar detta.

Halmstads Business Incubator börjar ta form. 2016 blir ett intressant år för kommunens företagsinkubator. Inkubatorn är en tillväxtmiljö som utvecklar entreprenörer, idéer och affärer med hjälp av kvalificerad affärsutveckling.

Jag tycker det känns som en mycket spännande och viktig framtidsorienterad satsning. Tidigare var det ett med högskolan och entreprenörsföreningen gemensamt ägt bolag, Science Park Halmstad. Nu driver högskolan studentinkubatorn i mycket nära samverkan med kommunens tillväxtinkubator.

Det känns bra att de nya förutsättningarna är på väg att komma på plats ordentligt. Även under omställningsfasen har det varit ett inflöde av företag.

Inkubatorn erbjuder nätverk, förstudie med stöd av kvalificerade affärsutvecklare och fullständiga inkubatorprogram. En hel del av entreprenörerna kommer från högskolan, men man kan även komma från ett befintligt företag.

Det finns all anledning att återkomma till denna fråga längre fram, men det är roligt att redan nu känna en förväntan på att detta kan hjälpa till att skapa nya företag och fler entreprenörer

I Halmstad hölls i söndags en ljusfest med fokus på oroligheterna i världen och det stora flykttingmottagandet. Det var en fin tillställning och det var kul att se att så många dök upp.

Jag hade förmånen att inleda ljusfesten med ett tal. Där jag började med att hälsade de flyktingar som kommit till ljusfesten välkomna till Halmstad, och tacka alla de volontärer och anställda som arbetar hårt med att få flyktingmottagandet att fungera.

Jag tog också tillfället i akt att prata om vår demokrati.

Tider med förändringar i samhället så som det stora flyktingmottagandet den senaste tiden, kan skapa oro hos folk. Därför är det är extra viktigt att vi alla värnar om demokrati i tider som dessa. För sanningen är att en demokrati som bara håller i lugna stunder inte är värd så mycket.

Två viktiga komponenter för ett demokratiskt samhälle är att kunna sätta sig in i andra personers situationer och att kunna föreställa handlingars och påståendes praktiska konsekvenser. Det är också dessa handlingar som motverkar extremism som är ett av de största hoten mot vårt samhälle och demokrati  idag.

Efter mig pratade Nour Attaya som kommit till Sverige som flykting. En ung kvinna som med frimodighet ställde sig framför publiken och talade om möjligheter inför framtiden

Det var ett bra tal och jag blev imponerad över att hon redan hade lärt sig väldigt bra svenska.

Det kändes fint att det var så många människor på biblioteket denna dag. Många kom från olika bakgrunder. Alla verkade söka lugnet och dina sköna luciastämningen i rummet där ljuset blev en metafor för lugn, ljus och hopp om framtiden.

I slutet på denna veckan har försvaret varit lite extra i fokus för min del. Under onsdagen besökte kommunchefen och jag Halmstads Garnison och blev uppdaterade på läget. Försvarsmakten i Halmstad är en av de största arbetsgivarna i Halmstad med drygt 1200 personer som går till sitt jobb där.

Nya vapensystem kommer att tillföras luftvärnet under de närmaste åren vilket kommer att öka kapaciteten, samtidigt som utvecklingen här i Halmstad kan fortsätta.

På torsdagen gästade försvarsminister Peter Hultqvist Allmänna Försvarsföreningens möte på Stadsbiblioteket. Klarasalen var fullsatt. Det känns som om intresset för försvarspolitiken har ökat i takt med det förändrade säkerhetspolitiska läget.

Jag brukar inte berömma de nuvarande stadsråden så ofta, men jag tycker Peter Hultqvists anförande andades både realism och pragmatism när det gäller förhållningssättet till försvarspolitiken. Bra att vi har en överenskommelse mellan flera partier. Det skapar en bra grund för att låta Försvarsmakten växa de närmaste åren och nå den kapacitet som krävs för att öka försvarsförmågan.

Idag bildades dessutom Försvarsmaktsråd Halland, som leds av Länsstyrelsen. Jag välkomnar detta initiativ. Det ger förutsättningar för alla kommuner och flera organisationer i Halland att utveckla samverkan med försvaret, inte minst när det gäller personalförsörjningen. För egen del vill jag också lyfta fram möjligheten att använda Försvarsmaktsrådet för att lägga en grund för totalförsvarets utveckling. Statsrådet signalerade i sitt tal igår att vi även behöver ta steg i den riktningen.

Idag träffade jag tre personer som går på tre olika gymnasieskolor och driver ett UF företag, Ditt Parlament. De är politiskt oberoende och jag fick ta del av deras planer på att ordna ett evenemang i Halmstad nästa år med inriktning på unga och politik.

Jag kan inte annat än imponeras av deras planer och hur de tänker ta sig an uppgiften med stort fokus på att se möjligheter och inte hinder.

Vem vet kanske kan detta bli ett Almedalen fast för en yngre publik? Det ska verkligen bli spännande att följa.

Det är därför med glädje jag strax kan gå till helg med att känna att det finns människor därute som vill jobba med demokrati och få ännu fler att bli delaktiga i den demokratiska processen.

Fika på Fribergs konditori med Emilie Runemark, Sandra Oghlikhani och Hana Bajrami från Ditt Parlament

IMG_0614

Mitt i allt det otäcka som nu sker i världen, så finns det också en vardag som kan ge oss glädje och skapa mening i tillvaron.

Idag besökte jag Lindens DV. En arbetsplats där människor med funktionsnedsättningar bedriver en meningsfull verksamhet.

Här rensar man ut värmeljusbehållare för att kunna ta tillvara aluminium. En del av detta aluminium går till Thailand där materialet används för tillverkning av proteser.

Detta är verkligen ett win-win-win. De som gör jobbet på Linden upplever sitt arbete som meningsfullt. De thailändare som får en protes vinner på det och det blir en stor miljövinst när en högvärdig metall kan återanvändas.

Jag måste medge att mötet med de engagerade medarbetarna på Linden gav mig energi. Det var intressant att utbyta idéer och tankar om verksamheten och hur man kan utveckla den i framtiden. Men det skapade också en skön känsla att få träffa några av dem som jobbar med värmeljusen och lyssna när de berättar om hur de upplever betydelsen av sitt jobb.

Sedan blev ju inte dagen sämre av att få träffa Lotta Karlsson (tillsammans med min KS kollega Jonas Bergman). Första gången vi sågs var när hon bjöd in mig till sin klass på Östergårdsskolan, där jag fick samtala med hennes elever om demokrati. Idag har Lotta sin arbetsplats på Kärnhuset inom BUF och arbetar med verksamhetsutveckling.

Det blev ett glatt samtal om både formativ och summativ bedömning, IKT och annat spännande som pågår i våra skolor. Människor som kan kombinera ett brinnande intresse för sitt jobb och samtidigt ha en sorts distans till sin egen roll tror jag både har roligare på jobbet och når längre.

Det behövdes verkligen en dos av goda samtal idag för att ge möjlighet till positiva tankar. Det tar inte bort allvaret i det som sker i världen. Men vi måste tillsammans jobba för att låta normaliteten och den successiva samhällsutvecklingen vinna över den extrema som predikas av få, men som har en stor och ibland förödande inverkan på många.

En bild från dagens besök på Lindens DV

2015-11-19 Linden DV

Den gågna veckans partistämma med moderaterna tog viktiga steg för att nyorientera den moderata politiken. Fredrik Reinfeldt sade redan i början av sin ordförandetid att ett parti ständigt måste förnya sig och leva med sin tid.

Ja så är det. Vi förlorade valet 2014 och har sedan dess tagit fram förslag till utveckling av flera politikområden. Stämman tog ställning till dessa.

En av de mer omdiskuterade var att uppmana partistyrelsen att ta fram förslag till reformering av lagen om anställningsskydd. Jag tillhörde dem som röstade för detta eftersom jag tycker det är viktigt att lagstiftningen ska möjliggöra trygga och bra anställningar samtidigt som de som står utanför arbetsmarknaden ska kunna hitta en enklare väg mot ett jobb.

Vår migrationspolitik är nu anpassad tillden situation som råder i världen och landet. Den ser helt annorlunda ut nu än för ett år sedan. Det är rimligt att tillfälligt uppehållstillstånd är huvudregeln precis som i de flesta andra europeiska länder.

Senast jag var ombud på en partistämma var 2007. Det märks att partiet utvecklas. Många nya personer företräder idag partiet, men en frimodig framtoning som känns mycket bra. Det var roligt att föra dialogen på utskottsarbetet men också att delta och lyssna till debatten. Jag upplever att moderaterna efter stämman lämnat valförlusten bakom sig, vi har uppdaterat vår politik och fått en självkänsla åter, vilket känns mycket bra.

Redan nu är jag på väg till nästa stämma. Det är vårt europiska parti, EPP,  som samlas till kongress. Inom ramen för mitt uppdrag i EU:s regionkommitté har jag möjlighet att delta. Det är en helt ny erfarenhet för mig. Det ska bli intressant att få vara en del av detta under ett par dagar.

Idag var jag inbjuden till Arena för Tillväxt som arrangerade ett frukostseminarium i Stockholm med temat ”Sveriges nya geografi – kommunernas förutsättningar för framtiden”. Det känns bra att få delta i denna typen av arrangemang på nationell nivå för att spegla Halmstads kommun i ett vidare perspektiv.

I panelen deltog mina KSO kollegor i Vaggeryd, Arjeplog och Sundbyberg. Det utvalda kommunerna representerar verkligen olika förutsättningar.

Eftersom civilminister Ardalan Shekarabi också var på plats så fick vi också höra hans planer på kommun- och regionreformer. Hans ambition är att regionreformen ska bli klar under denna mandatperiod och att kommunreformen ska vara påbörjad.

Jag passade på att lämna några medskick till ministern inför utredningen. Jag tycker inte han ska börja med att föreslå en geografisk indelningsutredning. Det vore bättre att utredningen först tog sikte på att föra ett resonemang om vilka förväntningar vi ska ha på kommunerna i framtiden och vilka uppgifter som ska läggas på kommunerna.

Vidare bedömer jag att det kan finnas en öppning för att diskutera om kommuner kan ha delvis lite olika uppgifter. Det lite större städerna, t.ex. Halmstad kan agera dragare för kommunerna i sin omgivning genom flera samarbeten, som kan säkerställa bland annat kompetensförsörjningen.

Jag tycker de större städerna är på väg att hamna i skuggan av den urbanisering som sker i våra tre största städer. Av det skälet är jag inte så förtjust i regionreformen som nu är på gång, eftersom den riskerar att minska möjligheterna för de större men inte största städerna att spela en viktig roll för regional tillväxt i hela landet. I rapporten påpekas för övrigt att Halmstad 2014 hade en befolkningsutveckling på 1,5 %, vilket var i nivå med både Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det finns nämligen skäl att ta civilministerns reflektion om att hålla ihop landet och därmed skapa legitimitet för staten som en viktig utmaning. Jag tror att de större städerna kan bidra till detta om rätt förutsättningar gives.

Det kommer att bli möjligt att titta på seminariet i efterhand via http://www.arenafortillvaxt.se

Denna veckan är jag mycket på resande fot. På torsdag åker jag till Karlstad för att delta i moderaternas partistämma under resten av veckan. Nu har ju temperaturen i svensk politik höjts, så jag ser fram emot stämman.

Det ligger flera intressanta förslag på bordet hur den moderata politiken ska utvecklas. Till detta får jag återkomma i ett senare inlägg.

Statministern hade kallat samman till ett stort möte i Stockholm idag med ledande företrädare från olika delar av samhällslivet. Vi fick veta att regeringen har aktiverat krisberedskapsfunktionen med anledning av de många flyktingar som nu söker sig till Sverige. Säkert motiverat. Vi ser att du nu börjar bli akut brist på möjligheter att ordna tak över huvudet för dem som kommer hit.

Jag tror att det kan vara en poäng att samla olika aktörer för att markera allvaret,  men det är också en balansgång på slak lina mellan att uttala fina ord och ambitioner och också ha förmåga att ta initiativ till konkreta aktiviteter. Det senare noterade jag inte särskilt många.

Jag tror att LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson stod för ett av dagens viktigaste konstaterande. Han vill att vi ska se även de invånare som är oroliga för det som sker nu. Vi ska ta en diskussion med dem på allvar. Det gäller att skapa en känsla av trygghet i hela samhället menade han.

Jag tycker också det är viktigt. Det kommer att ske en påverkan på samhället och vi måste förstå vad det kan komma att betyda på sikt och tala om det. Nu är vi inne i ett akut skede, men vi måste samtidigt försöka se den längre siktens förändring.

Inom tio år kommer det offentliga Sverige att behöva 500 000 nya medarbetare. Den stora utmaning vi ser nu bör kunna vändas till en möjlighet, men vi måste i så fall göra det lättare att både anställa och att bygga.

Mitt bestående intryck av dagens konferens är det inte presenterades några påtagliga initiativ från regeringens sida, men jag delar uppfattningen att läget kräver en diskussion om lösningar som tas fram i samförstånd och är långsiktiga.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.