Det förs på insändarplats i Hallandsposten en diskussion om flygplatsens framtid i Halmstad. Jag blir i bland förvånad över att en del personer ifrågasätter det kommunala engagemanget för just flygplatsen. Kommunen lägger betydligt mycket mer pengar på annan infrastruktur. Det gäller till exempel vårt gatunät, kollektivtrafiken och den kommunala hamnen. De summor som investeras i den typen av infrastruktur överstiger betydligt den kommunala kostnaden för flygplatsen. Fram till och med 2010 ligger den kommunala kostnaden på cirka tre till fyra miljoner för flygplatsen. Därefter upphör det omställningsbidrag som staten lämnat. Det betyder att vi kan räkna med en kostnad på cirka 12-13 miljoner kronor per är för flygplatsen framöver.

Styrelsen för flygplatsbolaget har lagt fram ett förslag som kommunfullmäktige under våren ska ta ställning till. Vi har gjort bedömningen att Halmstad har behov av vår flygplats i minst tio år till. I första hand för att människor skall kunna resa mellan Halmstad och Stockholm. I bästa fall kan Västkustbanan var utbyggd i början på 20-talet. Då kommer det att finnas bättre möjligheter att resa med tåg. Blir det höghastighetståg i enligt med idéerna för Europabanan så tror jag att det kommer att ta över flygresorna till Stockholm. Men ett sådant projekt är nog klart först någon gång på 30-talet.

Möjligheterna för människor att använda flyg till Halmstad är avgörande för försvarets närvaro i vår kommun. Det är synnerligen viktigt för vårt näringsliv. Halmstads möjligheter att utvecklas som besöksdestination är sammankopplat med flygplatsen. Under senare år har charterresorna utvecklats, som gör att folk från Halmstad med omnejd på ett mycket smidigt sätt kan ta sig till populära resmål.

Jag tror på flygets framtid i Halmstad och jag bedömer att det är väl investerade pengar för kommunen och dess invånare att vi fortsätter att arbeta med att skapa goda förutsättningar för flygtrafik till och från Halmstad.

Annonser