Idag är första arbetsdagen på det nya året för mig. Första mötet var med Bodil Ljungberg som är chef för arbetsförmedlingen i Halmstad. Vi hade en intressant dialog kring olika möjligheter för att öka intresset, förståelse och kunskapen för villkoren på framtidens arbetsmarknad och för hur vi från den offentliga sidan kan agera för att på ett bra sätt medverka till ökat samarbete med näringslivet.

Kommunen och arbetsförmedlingen tillsammans med näringslivet, borde kunna arbeta ännu bättre för att medvetandegöra företagen om de möjligheter som i dag finns att kompetensförsörja på rätt sätt. Det behövs också en ökad kunskap om alla olika typer av erbjudanden som idag finns att få via arbetsförmedlingen.

Kommunen har beslutat att satsa extra medel för att kunna anställa praktikanter, i syfte att låta ungdomar dels få en meningsfull sysselsättning, men också för att öka intresset för kommunen som en framtida arbetsgivare.

Jag tror att det finns samma goda skäl för näringslivets företrädare att tänka i dessa banor. Kan vi genom en gemensam aktivitet med arbetsförmedlingen öka kunskaperna om vilka möjligheter som finns, så kan vi säkert komma en bra bit på vägen.

Annonser