Det känns rätt skönt att arbeta dagar som denna. Snön och vintern utanför rådhusets fönster skapar en visst lugn. Det är också bra med arbetsdagar som är fria från formella möten. Idag har jag kunnat jobba själv och haft informella planeringsmöten med bl.a. mina kommunrådskollegor i alliansen samt med kommunchefen.

Den 20 januari genomförs en ledardag med kommunens alla chefer. Mitt bidrag den dagen när drygt 300 chefer är samlade har jag funderat en del kring. Halmstads nya riktlinjer för personalpolitik, som antogs av kommunfullmäktige förra året är en tydligt skriven produkt som skall användas i den kommunala vardagen. Ledardagen blir en möjlighet att förmedla mitt perspektiv på hur vi skall arbeta vidare med detta program. Ett av de inslag som är nytt är att kund- och medborgarfokus är nyckelord som skall genomsyra kommunens personalpolitik. Jag tycker det är centralt att kommunen och vår personal hela tiden uppfattar sig som en organisation med halmstadsborna som uppdragsgivare. Jag kommer att återkomma till detta den 20/1.

Redan nu är det dags att fila på förordet till kommunens årsredovisning för 2009. Det kommer att gå till historien som ett exceptionellt år när det gäller den ekonomiska utvecklingen. I början av året bedömdes resultatet ligga på drygt 100 miljoner i minus när vi ser på balanskravet. Nu när året är slut blir det ett litet plus. Flera helt oförutsedda engångshändelser påverkar detta. I detta fall gick utveckling åt rätt håll när det gäller ekonomin, men det är en svårt att bedriva långsiktig planering och samtidigt ha höga krav på träffsäkerhet, när världens ekonomier är i gungning. I vilket fall kommer resultatet för 2009 att innebära att Halmstads kommun har en stabil ekonomiska grund att bygga vidare på.

Annonser