Det är viktigt för Halmstad att både kommunen och närings- och kulturlivet på olika sätt arbetar för att utveckla Halmstad som en attraktiv destination för besökare och halmstadsbor. Under en längre tid har Halmstad & Co, som är kommunens destinationsutvecklingsbolag, varit utsatt för kritik i olika avseenden. Utan att gå in på enskildheter kan jag konstatera att det medfört en förtroendekris för företaget och främst styrelsens ordförande och vice ordförande.

I dag har ordförande meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i Halmstad & Co med omedelbar verkan. Jag tycker det är klokt av Liselotte Svensson att lämna i rådande situation. Mer tid behöver ägnas åt bolagets verksamhet än åt diskussioner om hur ordförande och vice ordförande sköter sina uppdrag.

Ibland är det så i politiken att summan av ett antal olika händelser kan få konsekvenser för förtroendet utan att varje enskild händelse i sig är tillräckligt skäl för att lämna ett uppdrag.

Det bästa hade varit om även vice ordförande hade lämnat i detta skede, eftersom en del av den kritik som funnits handlat om både ordförande och vice ordförandes sätt att hantera styrelsearbetet.

Det som nu närmast inträffar är att vice ordförande har ansvaret för styrelsearbetet intill dess att en ny ordförande utsetts av kommunfullmäktige, vilket kommer att ske den 25 februari. Dessförinnan kommer den moderata gruppen att ha möte för att besluta om ny representation i styrelsen efter Liselotte Svensson.Annonser