Igår deltog jag i en intressant förberedande diskussion om riktlinjer för bostadsförsörjningen.  Jag hoppas att programmet skall vara klart för ställningstagande i kommunfullmäktige före sommaren. Det finns ett stort tryck på att byggandet skall öka i vissa delar av kommunen, men också problem med till exempel dagvattenförsörjningen i kustområdet som är mes attraktivt. Men planen kommer vi i vilket fall att få en överblick över områden där det finns färdiga planer, områden där det finns planer, men de kanske är överklagade. Det senare är ett problem. Det relativt stora antalet överklaganden är en viktig del i medborgarinflytandet, men samtidigt stoppas processen. Jag hoppas också på en tätare dialog med aktörerna på byggmarknaden i arbetet med denna plan. Det är viktigt att olika inblandade personer har en överblick över det som sker i hela kommunen.

Annonser