Idag deltog jag i en genomgång av omvärldsanalys och basfakta inför budgetarbetet. Två saker vill jag nämna här. Den ena uppgiften är det starka samband mellan befolkningstillväxten och Högskolan i Halmstad. Förra året ökade antalet invånare med  nästan 900 personer. Det beror inte på ett födelseöverskott utan på inflyttning. Våra studenter bidrar i hög grad (men det är även enhel del äldre som flyttar till Halmstad). Högskolan är i själva verket drivkraften i befolkningsutvecklingen enligt min mening. Det gör det tydligt hur viktigt det är med ett nära samarbete mellan högskolan och kommunen. Jag uppskattar därför kunna ha ett direktsamarbete med högskoleledningen inom ramen för Innovationsstaden.

Den andra utmaningen är kommunens behov av personal. Mellan 2010 och 2015 ska 20 % av de anställda ersättas eller cirka 1225 personer. Det ställer stora krav på att kommunen kan framställa sig som attraktiv. Nationella undersökningar visar att 70 % av de kommunanställda är nöjda med sitt jobb, men endast 30 % tycker det är attraktivt att jobba i en kommun. Därför behöver det göras åtskilligt för att öka stoltheten över kommunen som arbetsgivare. Nästa vecka är det ledardag. Det är en möjlighet att ta ett steg vidare för att utveckla vår personalpolitik.

Annonser