Jag läste i tidningen att några föräldrar i Oskarström anmält Esperedsskolan till Skolinspektionen. Föräldrarna har reagerat på den religiösa prägeln på skolavslutningar. Mitt första skolbetyg fick jag i årskurs två 1968. Där finns ett betyg i ”Kristendomskunskap”. Samhällsutvecklingen har gjort att dagens religionsundervisning i skolan ser annorlunda ut. Det handlar nu om att söka kunskap om olika religioner. Kristendomen har inte en särställning. Detta är självfallet fullt riktigt, liksom att den svenska kyrkan är skild från staten. Men vi kan inte bortse ifrån att kyrkan och de kristna traditionerna är en del av det svenska kulturarvet. För mig känns det naturligt att psalmen ”Den blomstertid nu kommer” sjungs i samband med skolavslutningarna inför sommarlovet. Det är en psalm som många generationer elever förknippar med förhoppningar inför sommarlovet. Jag tycker det är viktigt med traditioner. Traditioner knyter samman människor och generationer. Vi firar jul, påsk och midsommar m.m. De flesta firar sannolikt inte jul av religiösa skäl. Den religiösa handlingen har övergått till att bli en del av ett kulturarv. Jag tycker vi skall värna kulturarvet. Därför måste det vara möjligt för skolorna att kunna genomföra avslutningar också i en kyrka. I en sådan kontext kan medverkan av en präst som uttrycker några tankar till våra ungdomar vara av värde. Ofta förekommer även körsång av elever och rektor har något att säga till dem som slutar. Är det så att en prövning av lagstiftningen innebär förhinder att genomföra dessa traditioner, så är vi på fel väg. En skolavslutning skall upplevas som välkomnande av alla elever. Det är självklart. Jag menar att den självklarheten går att kombinera med ambitioner att skapa en stämningsfull skolavslutning i en kyrka under medverkan av en präst.

Annonser