Idag inledde jag dagen med att medverka i en paneldebatt i Uddevalla. Halmstad var inbjuden i egenskap av gott exempel när det gäller att hur idrotten utvecklas. Med mig var fritidsintendenten Thomas Magnusson, med sakkunskap inom området.

Jag kan konstatera att Halmstad ligger väldigt bra till trots den senaste tiden diskussioner om aktivitetsstöd. Det gäller både de anläggningsmässiga förutsättningarna och stödet till klubbarna.

I Halmstad tillämpas sedan lång tid noll-taxa för de föreningar som använder kommunala anläggningar för sin ungdomsverksamhet. Varje år används ca 55000 timmar till ett värde av drygt 16 miljoner kronor. Det är få kommuner i landet som har motsvarande ordning. Detta gagnar naturligtvis ungdomsidrotten på ett påtagligt sätt.

De senaste åren har det öppnats standardhallar i Andersberg, Örjanshallen, Haverdal och Stenstorp. Till detta kommer Halmstad Arena. I planen ligger Skedala IP. När andra kommuner hör talas om dessa satsningar så imponeras man.

Varje år satsar Halmstad ca 110 miljoner kronor på drift av anläggningar. Det som diskussionen handlat om lokalt i Halmstad är det särskilda föreningsstödet på ca 2 miljoner kronor. Utöver kommunalt stöd finns det ett statligt föreningsstöd som är tre ggr så stort.

Jag tycker vore bra att ha ett perspektiv på storheterna. I Uddevalla fick vi applåder för nolltaxan. På hemmaplan tas den för given. Den är inte heller ifrågasatt lokalt av något parti.

Det var roligt att kunna medverka med lite synpunkter inför en publik på cirka 50 personer vid det frukostmöte som Uddevalla Näringsliv ordnat. Uddevalla fick en del idéer om hur vi jobbar med anläggningar, idrott, evenemang och destinationsutveckling. Jag tror vi i Halmstad kan utveckla Uddevallas sätt att arbeta i dialog mellan idrottsrörelsen och kommunen.

I Uddevalla har man ett föreningsråd. I Halmstad samlas vi mer i olika sakfrågor. Kanske en tråd att ta upp.

Halmstad kan sträcka på sig när det gäller idrottsrörelsen och våra förutsättningar.

Annonser