Igår var jag med om ett mycket intressant möte om vuxenutbildning. Utbildningsnämnden arbetar just nu med en utmaning på vuxenutbildningsområdet. Samtidigt diskuterar vi i kommunen nya vägar för att organisera oss när det gäller vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Mikael Andersson, Trettorn 2 och Mats Gerdau, riksdagsledamot gav oss mycket intressanta perspektiv att ta med oss i vårt fortsatta arbete.

I Nacka har man gjort resan från vuxenutbildning i egen regi till ett system där extern leverantörer auktoriseras och erbjuder stora valmöjligheter för de studerande.

En nyckel till framgång som jag ser det är att snabbt kunna anpassa utbudet av utbildning. Möjligheterna till att klara detta ökar med flera aktörer. Kommunens roll blir snarare att bedöma behov, fastställa utbud samt kvalitetsgranska och samordna.

Troligen är det klokt att vägledningen och antagning sköts som en kommunal oberoende funktion.

För Halmstads del är det viktigt att nu hitta ökade synergieffekter mellan arbetsmarknads- och utbildningsfunktionerna inom kommunen. Därtill kommer att hitta ännu bättre samverkansmöjligheter med externa aktörer som till exempel arbetsförmedlingen.

Genom att organisera oss på ett nytt vis och samtidigt släppa in fler aktörer så tror jag att det kan leda till ett ännu bättre läge för de studerande. Halmstad kompetens eller vad man vill kalla den sammanlagda effekten av detta blir också en resurs för näringslivet.

Annonser