Det var trevligt att få hälsa socialförsäkringsministern välkommen.  Cristina stannde till i Halmstad efter att ha besökt Stora Enso i Hylte. Några av oss moderata företrädare fick tillfälle att över lunchen föra ett samtal om en av de just nu mest heta politiska frågorna sjukförsäkringen.

Jag vet att sjukförsäkringsfrågorna berör många människor. Därför är det viktigt att informationen om förändringar blir rätt.

Om jag försöker att sammanfatta de reformer som genomförts skulle jag vilja framhålla att de handlar om följande:

  • nya regler för förtidspension (sjukersättning) gör det numera möjligt för dem som berörs att arbeta, studera eller jobba ideellt i viss omfattning utan att ersättningen från staten minskar. Det ger meningsfull vardag och skapar förutsättning för återgång till arbete
  • människor som varit sjukskriva under lång tid får helt andra möjligheter till rehabilitering och jobbsökande, vilket självfallet är en möjlighet som jag tror att de flesta önskar. Visar det sig inte fungera finns alltid möjligheten att återgå till sjukersättning.
  • svårt sjuka, som inte bedöms ha förutsättningar att prövas för arbeta kan räkna med en trygg sjukförsäkring även i fortsättningen

I Halland har för övrigt 1025 personer fått rehabilitering genom garantin. Det är positivt även för samhällsekonomin när färre är sjukskrivna. Halmstads kommun fick tillbaka 17,2 miljoner kronor tack vare minskade sjukskrivningar.

Vi får heller inte glömma att det system som fanns före 2006 var uppbyggt på att förtidspensionera människor med sjukdom i stället för att arbeta med rehabilitering. Självklart är det på det individuella och allmänna planet inte rimligt att  över 550 000 personer skall vara förtidspensionerade. På tre år har antalet minskat med över 50 000 eller drygt 11% och är nu färre än 500 000.

Samtalet med Cristina visade hur viktigt det är med dialog och kunskap. Det tar tid att genomföra omfattande reformer. När förändringar går direkt in i, ofta utsatta,  människors vardag är det särskilt viktigt att informationen blir korrekt. I den delen har vi alla ett ansvar.

Annonser