Skatten för pensionärer har sänkts i år genom att grundavdraget har höjts. Jag tycker det är klokt att statsministern i veckan öppnade för ytterligare sänkta skatter för pensionärerna. Det ekonomiska läget har förbättras. Jobbskatteavdraget har haft god effekt. Det är enligt min mening rimligt att nu reducera skatten för även för pensionärer.

Vi ser även effekterna av en förbättrad ekonomi på det kommunala planet. Redan tidigare har jag aviserat att det 2011 kan komma att finnas utrymme för att sänka kommunalskatten. När vi beslutade om budget för 2010 var läget mycket svårbedömt. Vi ville inte genomföra  stora utgiftsreduceringar på grund av minskade skatteintäkter. Därav en höjd kommunalskatt.

Jag är medveten om att det 2011 ser tufft ut igen, men om vi agerar klokt bör det finnas utrymme för att reducera kommunalskatten utan att det leder till nya utgiftsminskningar i verksamheterna.

Annonser