Nyheten att tre personer, som tjänstgjorde för Försvarsmakten, idag har stupat berör mig. Försvarsmaktens svenska och lokalanställda personal arbetar på olika håll i världen för att upprätthålla fred och bidra till att skapa demokrati. Naturligtvis är förlusten störst för de anhöriga. För dem är denna dag mycket tung.

Det inträffade är en allvarlig påminnelse om att de internationella uppdrag som svenska kvinnor och män arbetar med är riskfyllda. Jag tycker vi har anledning att visa respekt för dem som arbetar inom Försvarsmakten och som därmed också tar på sig en särskild roll för att skapa fred hemma och i världen.

Försvaret har idag uppgifter lika mycket utanför landets gränser som i Sverige. Vi lever i en värld där det som inträffar långt från vårt eget land också kan påverka oss här hemma. Det går inte att komma ifrån. Genom att försvaret finns både utomlands och i Sverige bidrar våra trupper till fred. Det är tragiskt när det sker till priset av stupade och sårade.

Annonser