På lördag den 20/2 invigs Halmstad Arena officiellt. Jag sitter nu och försöker att koncentrera det budskap jag tänker framföra i samband med invigningen till några få ord. Ju mer jag tänker på det desto mer möjligheter ser jag med arenan och arenaområdet.

Det gäller att komma ihåg att det inte enbart är den stora A-hallen som är färdigbyggd. På området finns flera standardhallar, isytor m.m. som tillsammans med alla grönytor skapar enastående förutsättningar.

Det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera att detta jätteprojekt kunna föras i hamn inom de anslagna ekonomiska ramarna. Det hade blivit mycket kritik om budgeten spruckit, som den gjort i flera andra kommuner. Men jag vill att det blir uppmärksamhet också när ett projekt klarar målgången och klarat ekonomin.

Det lär fortfarande finnas några platser kvar att köpa till invigninsprogrammet. Jag vill verkligen uppmana er alla att ta vara på möjligheten att vara med om en händelse, som i framtiden kommer att refereras till som en viktig milstople i Halmstads utveckling.

Annonser