Jag har fått en förfrågan om att delta i en panel under en nationell konferens i Malmö den 7 maj om Ungas mötesplatser. Det är SKL och Ungdomsstyrelsen som arrangerar. Det ska bli intressant.

I Halmstad har det hänt mycket det senaste året, som har bäring på temat. Jag kan ta det som utgångspunkt för mina tankar. LUPP-undersökningen är klar. Vi har erfarenhet av 035.

Frågan är dessutom viktig eftersom unga människors mötesplatser numera både är fysiska men i lika hög grad virtuella.

Annonser