I samband med att beslut om hur kommunens resultat för 2009 ska hanteras beslutade vi att föra över drygt 3 miljoner av arbetslivsnämndens överskott till nästa år. Tanken är att på det sättet skapa möjligheten att ordna sommarjobb i kommunal regi. Arbetslivsförvaltningen bedömer att det ger möjlighet till cirka 225 ungdomar att få jobb i tre veckor var.

I ett läge när den privata marknaden har begränsade resurser så är det lämpligt att vi med kommunala medel ökar antalet sommarjobb. Bra att det kan ske trots kort tid till förberedelser.

Annonser