Flera av alliansregeringens reformer har under senare år kritiserats av oppositionen. Men det är bra att oppositionen tar intryck av verkligheten och ändrar inställning.

Jobbskatteavdraget verkar numera till stora delar accepteras.

Reglerna för hushållsnära tjänster är tydligen bra trots allt, men inte på lång sikt. 

Faktum är att branschen expanderar trots lågkonjuktur. Nya företag startas, människor får nya arbeten och nöjda kunder blir fler. Därtill minskar svartjobben.

Dessutom så ökar skatteintäkterna till stat och kommun. Vad är problemet?

Annonser