Maximal personalstyrka arbetar med snöröjning i kommunen. Mycket av arbetet pågår på nätterna. Jag ser med egna ögon att det är röjt på ett bra sätt på många håll. Men personal och utrustning slits.

Det är lite ledsamt att en del av de kontakter som kommunen får handlar om kommuninvånare som vill uttrycka sitt missnöje. Glädje nog kommer det även uppskattande signaler från andra i sin tur.

Vi har en situation som i många stycken är allvarligare än vad den kanske ser ut att vara. Jag tänker främst på risken för ras från hustak och att tak ska gå sönder.

Ibland förvånas jag över hur stor tilltro eller hur höga förväntningar det finns på kommunal service även i situationer som är extraordinära. Kommunen har en egen organisation för snöröjning.

Parallellt finns kontrakt med externa entreprenörer. Vi kan dock inte dimensionera organisationen för en vinter som inträffar vart 20:e eller så.

Annonser