Debatten om hushållsnära tjänster går vidare. Oppositionen är splittrad till en möjlighet som redan skapat 11000 nya jobb. Ett parti vill avskaffa rubbet. Ett annat börjar se fördelarna och vill avskaffa sedan, men inte nu. Ett tredje parti vill ändra i reglerna.

Undar om det gäller även avdrag för byggjobb?

Alliansenregeringen vill behålla en lag som både skapar nya jobb och ökar skatteintäkterna. Det tycker jag är bra.

Annonser