I förra veckan besökte jag Häganäs AB. Idag var jag tillsammans med kommunens näringslivschef på Albany. Besöken gjordes inte på förekommen anledning, utan i syfte att orientera mig om läget och framtidsutsikter.

Det är två av Halmstads största företag. Båda har världen som marknad. Båda är betydelsefulla arbetsgivare i vår kommun.

Det är intressant att notera att jag i båda fall fick likartade besked. Fulla orderböcker. Marknaderna i Sydostasien och Sydamerika växer kraftigt. Europa har inte hämtat sig.

I Albanys fall sker en satsning på anläggningen i Halmstad, vilket är positivt. I dag arbetar drygt 450 personer i Albanys anläggningar i Halmstad.

Men den viktiga slutsatsen är att den internationella konkurrensen ser helt annorlunda ut i dag än bara för tio år sedan. Vi har några stora företag i Halmstad med världen som arbetsfält. Det är viktig för oss som i första hand verkar i Halmstad, att vi fullt ut förstår hur internationaliseringen påverkar oss och försöker vara en positiv del av den.

De stora industrierna bygger i första hand nya anläggningar i Asien och Sydamerika. Det är där de nya kunderna finns och det är där marknaderna expanderar. Välståndet i de stora befolkningsgrupperna ökar och därmed efterfrågan.

Den globala situationen är något vi måste vara medvetna om och förhålla oss till. En effekt av besöket är att vi från kommunens sida ska medverka till att öka kontakterna mellan Högskolan och företaget.

Kunskap är verkligen inte en exklusiv europeisk företeelse, men det gäller att hitta varje tillfälle att skapa synergier mellan akademi och näringsliv.

Annonser