Halmstad ligger tryggt vid kusten mellan Göteborg och Malmö. Det tar ungefär lika lång tid att komma till den svenska som till den danska huvudstaden från Halmstad. I det första fallet med flyg i det andra fallet med tåg.

Hur ser det ut 2020? Det går lika snabbt med bil till Stockholm som till Hamburg. 2035 då åker vi kanske tåg på 2,5 timmar till Stockholm eller Hamburg. Oslo och Köpenhamn kommer tidsmässigt betydligt närmare.

Anledningarna stavas snabba tågförbindelser och Fehmarn Bält-bron. Den senare ska vara klar 2018.

De geografiska avstånden är desamma, men de tidsmässiga avstånden minskar rejält. Det kan komma att bli ett paradigmskifte om cirka 20-30 år.

Idag dags pendlar många inom länet eller till/från Göteborg och norra Skåne. Imorgon?

Jag och många med mig är upptagna med det som händer i dag och nästa vecka. Jag önskar att jag hade lyckats med att prioritera min tid så att det gavs möjlighet till reflektion om denna långa sikten.

Vi är där när det gäller arbetet med resecentrum och framförallt med kommunens transportplan. Det tar sikte 20 år fram i tiden.

Det saknas dock ett forum för att diskutera vilka chanser som det innebär för oss som bor i Halmstad, när norra Tyskland med Hamburgs dynamiska miljö kan nås fram och tillbaka över dagen, eller där Oslo kommer att upplevas lika nära smo Köpenhamn.

Vad betyder det för högskolan, arbetsmarknaden, turismen, bostadsmarknaden, företagen? Det gäller att nu se möjligheterna. Vi bygger nya broar och järnvägar. Men det viktiga är att det skapas helt andra förutsättningar för Halmstad.

Det gäller för oss att beskriva vilken kommun vi vill vara om 30 år för att redan nu kunna ta de första steg. Jag hoppas att få återkomma till detta tema.

Annonser