Idag var alla ordförande och vice ordförande i Halmstad samlade för att diskutera möjligheterna till en bättre medborgardialog. I vissa kommuner har man medborgarpaneler, ungdomsråd etc. Vad man inte tänker på är att vi i Halmstad på nämndsnivå har rätt omfattande dialog med brukare på olika sätt.

Jag räknar med att vi ska utveckla kommunens arbete med dessa frågor så att den lite bredare medborgardialogen och den kanske mer konkreta brukardialogen blir tydligare. Det ör viktigt att bli tydligare med huruvida det gäller information, dialog, samarbete, medbestämmande etc

Ett annat intressant tema är om vi ska utforma en uppdragsbeskrivning för politiker. Det ger bättre möjligheter för nytillkommande att förstå politikeruppdraget. Det kan gälla relationen med tjänstemännen, hur nämndsarbetet ska bedrivas etc.

Jag tycker att det vore bra att vi skaffar oss en gemensam bild av de förväntningar som finns både på den som tar ett uppdrag, på partiets roll och kommunens roll för att kunna fullfölja uppdraget.

Fortsättning följer på denna diskussion.

Annonser