De nomineringsregler vi numera tillämpar innehåller flera osäkerhetsmoment. Varje ombud ska ju komponera hela sin lista med 29 namn utan att veta hur övriga ombud ställer sig. Ingen har någon helhet eller överblick förrän allt är klart. Det gör att, utan att någon önskar det, fyra-fem toppnamn kan bli enbart män eller enbart kvinnor. Det kan bli dålig växling mellan äldre och yngre etc.

Nu när jag har ett dygns distans till gårdagens nomineringsstämma i Halmstad får jag konstatera att det blev en riktigt bra lista. Man kan analysera det hela på olika sätt. Framförallt tycker jag att vi har personer med bred kompetens och olika erfarenheter. Några har varit med i många mandatperioder. Andra är nyare och går nu in i den första eller andra perioden.

Bland de fem första är tre kvinnor och två män. Bland de tio första är fyra kvinnor och sex män. Sett till hela listan har MUF fått en bra representation med platserna 8, 13 och 16 bland de 20 första. Det var länge sedan MUF var så välrepresenterade. Dessutom finns det flera yngre kandidater, därutöver. Det är samtidigt en god spridning i olika åldrar, där även pensionärerna är företrädda

Man måste emellertid vara självkritisk och nämna att vi inte lyckats lika bra när det gäller att rekrytera personer med utländsk bakgrund i första generationen. I nuläget är en person med den erfarenheten på valbar plats. Men jag har gott hopp om att vi kan bli bättre framöver. 

De personliga presentationer som gjordes på stämman hade en hög nivå efter vad jag förstår. Många riktigt bra presentationer genomfördes. Det känns också bra.

Det känns väldigt positivt att kunna möta väljarna med denna laguppställning. Hela 62 personer ställer upp för moderaterna. Förra valet var det 36. Vi ser således ett betydligt större intresse för (M) i detta val än senast. Det känns stimulerande.

Jag ser fram emot valrörelsen.

Annonser