I dag diskuterade kommunstyrelsen sitt yttrande till byggnadsnämnden avseende en ny detaljplan för sopförbränningsanläggningen på Kristinehed. Detaljplanen syftar till att förbättra förutsättningarna för avfallshanteringen.

Idag har HEM AB rätt enligt sitt miljötillstånd att bedriva krossning och balning på området. Nu är tanken att detaljplanen ska ge HEM rätt att bygga upp en anläggning så att hela processen kan ske inomhus.

Det är angeläget att så kan ske. Det finns en oro bland kringboende för avfallshanteringen. Jag bedömer att planförslaget ger bra förutsättningar för en bättre hantering än om de skulle ske under bar himmel.

Vi är överens om att en ny deponi ska etableras på Kistinge, men det kommer att dröja innan allt är klart med markaffärer etc.

Socialdemokraterna lade på KS fram ett yrkande som innebär att, efter vad jag kan förstå, att avfallshaneringen ska kunna ske på två ställen samtidigt, både Kristinehed och Kistinge. Det blir företagsekonomiskt dyrare för HEM.

Jag tycker det är förhastat att föreslå detta i nuläget. Det finns ingen analys av hur en sådan lösning kan påverka transportbehovet. Sannolikt ökar transporterna avsevärt.

I och med detta skapar (S) en förvänting  om att alla avfallshantering kan flytta från Kristinehed. Det känns inte särskilt troligt att det kommer att gå att leva upp till detta.

Det är ingen idealisk placering med en sopförbränningsanläggning på Vallås. Det finns dock ingen realism i att flytta hela anläggningen. Det har heller ingen föreslagit. Nu gäller det därför att skapa bästa möjliga förutsättningar för en säker och bra drift vid anläggningen.

Annonser