Idag på eftermiddagen hade SPF bjudit in allianspartiernas företrädare till möte med sina medlemmar. De var ett relativt välbesökt möte. Frågorna var många och spände över olika områden.

Naturligtvis kom de sänkta skatterna för löntagare upp, eftersom den av vissa upplevs som en höjning av skatten på pensioner, vilket det inte är. I år har grundavdraget för pensioner höjts vilket minskar skatten. Jag räknar också med att regeringen lägger fram skatteförslag i syfte att förbättra pensionärernas ekonomi. Statsministern har uttalat sig i den riktningen.

I övrigt diskuterades frågor om den lokala arbetsmarknaden och näringslivets utveckling m.m. Det finns en tydlig ambition från medlemmarna att engagera sig i Halmstad utveckling.

Jag hade utbyte av samtalet som jag upplevde fördes i en konstruktiv anda.

Annonser