Jag roade mig med att titta över vilka skattesatser som råder i riket för 2010. Det är intressant att notera att av Sveriges 290 kommuner så ligger Halmstad på delad plats 26 när det gäller skatterna.

Det betyder att det endast är 25 kommuner som har lägre skatt än Halmstad. Jag har räknat summan av kommunal- och landstingsskatt, vilket är nödvändigt för jämförelsen. De flesta lågskattekommuner finns i Stockholms län och där finansieras kollektivtrafiken av landstinget.

Halmstads fall har vi en sammanlagd utgift för kollektivtrafiken, som sammanlagt börjar närma sig summan av en hel skattekrona.

Halmstad kan fortfarande betcknas som en lågskattekommun, vilket har varit ambitionen från Alliansens sida att vi ska vara.

Annonser