Den nationella planen för infrastruktursatsningar för perioden 2010-2021 är nu beslutad klar. Det för Halland mest intressanta beskedet är att tunneln genom Varberg finns med. Dessutom finns viktiga delar i Göteborg och Skåne med. Järnvägstrafiken längs Västkustbanan kan därmed fullföljas som dubbelspår.

Detta ser jag som en framgång för det arbete som sedan lång tid drivits av Region Halland i samarbete med kommunerna.

För Halmstads del understryker detta betydelsen av att ett nytt resecentrum blir klart. Jag bedömer att det kommer att öka trycket på statlig medverkan när det gäller nödvändiga ombyggnader av perrongerna i Halmstad.

Det ska bli intressant att ta del av materialet i sin helhet för att få bättre grepp om tidsplanerna.

Annonser