I helgen deltog jag tillsammans med drygt 2500 moderata kommunpolitiker i konferensen i Göteborg.  Det finns många intryck att reflektera kring.

Anders Borg är sannolikt den mest pedagogiske finansminister vi haft. Förutom hans anförande i plenum fick vi som är KS-ordf möjlighet att föra dialog med Anders under ett separat seminarium. Det är värdefullt att få den typen av tillfällen. Självklart diskuterades statliga bidrag till kommunerna. Jag delar finansministerns bedömning att kommunsektorn bör kunna fortsätta att utvecklas med de prognoser vi nu har.

Frihet, sammanhållning och rättvisa är nyckelorden i vårkampanjen. Jag tycker att dessa ord på ett bra sätt sammanfattar den politik som moderaterna står för.

Jag tar också med mig statsministern tydliga besked om att servicen och kvaliteten i den skattefinansierade sektorn ska värnas och utvecklas. Det gäller i högsta grad oss som är ansvariga i den kommunala sektorn.

Annonser