Det är inte ofta som nationella nyhetsprogram hör av sig för att bevaka kommunala frågor. Men idag ville SVT Aktuellt tala om hanteringen av den gamla sporthallen.

Det finns ett beslut i kommunfullmäktige från 2006 om att fastigheten ska säljas. De intressenterar som visat intresse för att köpa är intresserade av att komma åt marken efter att sporthallen har rivits.

Jag har förstått att många känner en besvikelse över att hallen rivs eftersom många spännde idrottshändelser och andra evenemang ägt rum i hallen. Samtidigt så har vi nu en ny modern och mångsidog arena. Det finns i det läget inte motiv för att lägga kanske mellan 35-40 miljoner på att rusta upp sporthallen på nytt. Till detta kommer driftskostnader.

Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde i maj att få ta ställning till de åtgärder som olika nämnder vidtagit i syfte att riva byggnaden. Jag bedömer att fullmäktige kommer att godkänna hanteringen.

I stället ser jag nu fram emot att det planarbete som pågår ska slutföras. Det betyder att det kommer att skapa möjligheter att uppföra bostäder i området. JM har genom ett av sina bolag kommit in med en ansökan om att få uppföra ett seniorboende.

Det förslaget är intressant eftersom det finns efterfrågan på den typen av bostäder, samtidigt som JM:s förslag innebär en byggnad på samma yta som sporthallen med bibehållen framförvarande park. Dessutom kommer man att känna igen sporthallens gamla fasad i den nya byggnaden. Vidare kommer Sven Jonsson mosaik att flyttas till den nya arenan.

Jag ser fram emot de nya möjligheter som planarbetet kommer att leda till för området och är samtidigt glad över att Halmstad har mycket goda förutsättningar för idrott genom olika typer av anläggningar, sporthallar, gränsytor m.m.

Annonser