Just nu jobbar vi intensivt med budgeten. Det ser något bättre ut än de förutsättningar vi hade förra året. Men på sikt (om tre-sex år) börjar det bli riktigt tufft. Vi ser ökat behov inom äldreomsorgen. Dessutom har vi ett antal gigantiska projekt framför oss kopplade till resecentrum, vägnätet och annan infrastruktur.

Det är inte helt enkelt att se hur vi ska klara finansieringen av dessa investeringar.

Flera viktiga markaffärer, bland annat med Wapnö AB, ska behandlas i KF i maj, liksom omstruktureringen av HitNet AB.

Både fullmäktige i maj och juni har alla förutsättningar att få en fylld dagordning.

Annonser