Idag hade vi besök av förre utrikesministern, ambassadören m.m. Jan Eliasson i samband med kommunstyrelsens sammanträde. Det känns bra att få tillfälle att lyssna på en person med mycket bred erfarenhet från världspolitiken.

En av de punkter Jan Eliasson tog upp med oss är att det inte längre finns en inrikes och en utrikespolitik. Människors ömsesidiga beroende av varandra, oavsett var i världen man bor, gör att vi i dag har ett helt annat läge än tidigare.

Vi fick uppmaningen att själva vara aktiva på den internationella arenan, eftersom den typen av erfarenheter minskar risken för konflikter mellan människor.

Eliasson pekade på olika de olika nivåer där man bör vara aktiv, Norden, Östersjön, EU och FN.

Personligen tycker jag det är viktigt för oss som arbetar på den lokala nivån att ha kunskap och förståelse för hur vi påverkas av världen utanför vår kommungräns. Det finns anledning att öka det internationella utbytet, inte minst bland våra ungdomar. Ett bra exempel på detta är det utbyte mellan elever som går praktiska utbildningar på Kattegattgymnasiet och kommunen Moshi i Tanzania.

Jag hoppas vi får tillfälle att fortsättningsvis använda kommunstyrelsen som arena för kunskapsutveckling också i frågor som inte är knutna till den ordinarie ärendehanteringen.

Annonser