Hallandspostens ledarsida skriver idag att jag har lovat att sänka skatten 2011 med lika mycket som den höjdes 2010. Det är fel. Något sådant löfte är aldrig utfärdat från min sida.

Däremot har jag sagt att det är viktigt att vid varje budgettillfälle pröva förutsättningarna för att sänka skatten. Den senaste prognosen visar att skatteintäkterna ökar för Halmstads del med 20 miljoner kronor i förhållande till den prognos som vi tidigare hade.

Om man ska sänka skatten med 75 öre så betyder det att man måste ta på sig en utgiftsminskning i storleksordningen 113 miljoner kronor. Under den planperiod som följer ser vi ett utökat behov av äldreomsorg på grund av demografiska förändringar, liksom en rad andra omständigheter som påverkar behovet av kommunal service.

Jag kan redan nu meddela att i den budget som alliansen kommer att presentera på tisdag så finns inget förslag om att sänka skatten med 75 öre. Jag bedömer inte att det är lämpligt att lägga fram ett förslag på ett sparpaket på närmare 100 miljoner kronor för att genomföra en skattesänkning.

Jag uppskattar att det förs en debatt om sänkt skatt. Det är bra. Den debatten ska alltid vara levande. Men för mig råder den enkla logiken att när en skattesänkning föreslås så ska man samtidigt redovisa vilka utgifter man ska minska eller påvisa att intäkterna faktiskt ökar så det motiverar en skattesänkning. Omvänt råder att den som vill öka utgifterna och inte säger sig vilja höja skatten bör redovisa hur man prioriterar. Jag tycker det kan gälla för Hallandspostens ledare också

Annonser