Idag presenterade Alliansen i Halmstad vår budget med planeringsdirektiv för 2011-2013. Det är ett förslag som präglas av satsningar främst på äldreomsorgen (ökat behov av hemtjänst och 60 nya platser i särskilt boende) och olika åtgärder för att öka unga människors livschanser.

Vi gör det med oförändrad skattesats och bibehållen god ekonomi.

Budgeten innebär att nämnderna denna gång inte behöver särskilda besparingar. Däremot ska självfallet alltid arbetet med effektiviseringar prioriteras för att säkerställa att befintliga resurser används på rätt sätt.

Det är bra att Kattegattskolan äntligen kan färdigställas. Men investeringsvolymen är fortsatt hög i Halmstad. I ett längre perspektiv behöver detta ägnas stor uppmärksamhet.

I ett budgetförslag finns det både smått och stort. Jag hoppas att en mindre satsning ska ge stor effekt. Det gäller det projekt vi drar igång för inspiration och verksamhetsutveckling i måltidsverksamhet.

Mer information finns på www.halmstad.se

Annonser