Just nu är jag på Entreprenörsregionens utvecklingsstämma i Hylte. Temat är regeltillämpning främst på det lokala planet. Fokus ligger på milj- och hälsa och planfrågor.

Det är intressant att lyssna till Graham Russell från Local Better Regulation Office. Han framhåller att det inte handlar om fler regleringar utan bättre förordningar. Bra regleringar skapar både miljö- och hälsoskydd och förutsättningar för tillväxt.

Personligen tror jag att det handlar om att kommunernas arbete måste präglas av konstruktiv attityd till företagen. Det går inte att lagstifta fram förståelse för behovet av vad som ska gälla för att skydda människors hälsa. Självklart måste det finnas sanktionsmöjligheter för de företag som inte följer reglerna. Med det bästa är att skapa kunskap motiven för reglerna.

Det engelska systemet med en liten myndighet som jobbar med att skapa bättre regeltillämpning i kommunerna är intressant.

Det ska bli intressant att följa dagen se hur Entreprenörsregionen kommuner jobbar med dessa frågor

Annonser