I dag har den rädgröna oppositionen i Halmstad presenterat sitt budgetalternativ. Jag kan konstatera att man numera ansluter sig till alliansens bedömning av skattesatsen. De tidigare förslagen om skattehöjning har dragits tillbaka. Det är naturligtvis bra.

I en del avseenden pekar både alliansens och oppositionens budgetar åt samma håll. Det krävs beredskap för att kunna satsa på ungdomars jobb, liksom på platser i äldreboenden. När det gäller den senare delen väljer oppositionen att inte tillföra platser under planperioden. I stället ersätter man gamla platser. Vi har förslag om att ett nytt boende på Sofieberg ska vara klart 2013.

Det som inte syns särskilt väl i oppositionens budget är de personalneddragningar som blir följden av att man inte avser att återbesätta tjänster. Det rör sig om tjänster motsvarande sammanlagt 50 miljoner kronor som oppositionen under tre år ska reducera. Sannolikt, men det avslöjas inte i detalj, kan man tänka sig att en hel del avser hemvårdsförvaltningen, där stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren.

Oppositionen väljer att redovisa ett resultat som är betydligt sämre än alliansens under treårsperioden. Ansvarstagande för nästa generation får alliansen svara för.

Jag noterar också att man avser att renovera en central skola (Örjanskolan) trots att det inte finns behov av elevplatser. Däremot strykes man helt och hållet Enslövsskolans renovering ur planerna. Jag bedömer att det finns stor risk att det eftersatta underhållet på Enslövsskolan kommer att leda till ökade akuta kostnader av samma slag som blivit fallet på Hallägraskolan.

Vidare saknas i oppositionens förslag satsningar utanför centralorten. Förutom att Enslövsskolan stryks, så stryks även nya idrottshall i Eldsberga, en sedan länge utlovad kostgräsplan i Harplinge och lokaler för brottarna i Oskarström.

Det viktiga gatuunderhållet på 20 miljoner kronor som vi har med saknas helt i oppositionens förslag. Ett sätt att skjuta ett problem framför sig som riskerar att öka kostnaderna framöver.

Vi har i vårt förslag tydligt angivit vad vi prioriterar och vilka konsekvenser det får. Oppositionen väljer att vara otydligare för att på det viset slippa visa nedsidorna av sitt förslag.

Ansvar är att ha en färdriktning och stå för det.

Annonser