Det känns viktigt att uppmärksamma också det vardagliga arbetet i kommunen. Hela tiden pågår det ansträngningar för att nå bättre resultat.

Igår tog jag del av en redovisning som visar att det har skett en markant förbättrning av resultaten i matematik på grundskolan i Halmstad. Jämför man slutbetygen och resultaten från de nationella proven över tid så ser man en förbättrning. För 2o09 är den särskilt tydligt. 91% av eleverna i årskurs 9 i Halmstad uppnår G i slutbetyg. Det är bättre än medelvärdet både i Halland och i riket.

Annonser