Igår genomfördes Andersbergsfestivalen igen. Det sker inom ramen för bostadsbolaget HFAB:s bostadssociala arbete. Jag måste säga att jag tycker det är ett riktigt bra exempel på en aktivitet som skapar förutsättningar för sammanhållning i ett bostadsområde.

Jag var där tillsammans med många andra moderater och småpratade med människor. Det är kul att även halmstadbor som bor i andra delar av staden tar tillfället i akt att besöka Andersberg.

En del av aktiviteterna var att internationella föreningar hade sina montrar och presenterade sig. I detta ligger en utvecklingspotential. Det vore intressant att någon gång genomföra en internationell festivaldag i centrala Halmstad och ge möjlighet för människor som bor i Halmstad, men som kommer från andra länder att presentera sig. Eller så är det helt enkelt så att vi ska låta Andersbergsfestivalen utvecklas ytterligare på plats. Det viktiga är att skapa en naturliga mötesplatser mellan människor.

Annonser