Naturskyddsföreningen har presenterat sin ranking över kommunernas klimatarbete. Halmstad ligger på 18:e plats vilket jag tycker känns bra. Det betyder att vårt arbete med klimatfrågor ger resultat.

Jag bedömer att det finns flera värden när det gäller en kommuns attraktionskraft. Det handlar om förmågan att sköta de grundläggande välfärdsuppdragen bra. Till detta kommer förutsättningar för näringslivet och en god infrastruktur.

Jag menar att även kulturen är en tillväxtfaktor. Men det gäller även miljö. Ett bra miljöarbete betyder mycket för människors sätt att se på Halmstad.

Nu gäller det att bibehålla den höga nivån

Läs mer på: http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/lonsamt-klimatarbete/klimatindex-2010/

Annonser