Stora Torg i Halmstad är verkligen stort. Halmstad har ett centralt torg som är större än i de flesta andra kommuner. Det erbjuder goda möjligheter till torghandel och andra aktiviteter. Torget är också något av Halmstads finrum. För mig är ett torg när det fungerar som bäst både en mötesplats och en handelsplats.

I båda avseenden kan vårt torg utvecklas. Om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alliansens budget den 22 juni kommer Brogatan och Storgatan att successivt upprustas under tre år. Tillsammans med nyrenoverade Köpmansgatan ökar centrums attraktionskraft. 

Jag tror vi kan göra en hel del på Stora Torg utan att behöva investera i ombyggnader. Torget som mötesplats består idag bänkarna vid träden runt fontänen och de lite skräpiga möblerna utanför rådhuset. De senare flyttas omkring utan någon större ordning. Platsen kring Rådhuset ska bidra till en representativ entré till kommunen och samtidigt kunna användas som scen vid behov.

Det finns några ambulerande försäljningsställen för mat samt Tre Hjärtans uteservering en och servering i hörnet Köpmansgatan/Kyrkogatan. Det borde kunna gå att ordna detta på ett bättre sätt så att det blir någon form av mat- och mötesplats med trivsam inramning i form växter med mera. I utlandet talar man ofta om ”food court” som ett begrepp.

På samma sätt tycker jag det vore trevligt att kunna samla och kanske även öka möjligheten till försäljning av frukt- och grönt. Man kan göra det på ett sätt som gör det lätt att hitta ”sina” handlare. Snyggare och mer enhetligare torgstånd tror jag hade ökat torgets attraktion både för kunder och besökare. Varför inte flytta Bondens Marknad till Stora Torg? Låta våra lokala producenter både sälja och servera/marknadsföra sina produkter mitt i Halmstad! Därmed skulle torget kunna återfå något av sin ursprungliga karaktär.Torget skulle kunna bidra till en tilltalade stadsbild. Kan vi minska antalet bilar på torget är det en fördel.

Torget ska också kunna vara en möjlighet för arrangemang av olika slag. Jag är öppen för många typer av arrangemang. Men det finns nog anledning att vi skapar tydligare riktlinjer för vad som bör prioriteras.

Sammantaget behövs nya grepp för vårt torg. I dialog med torghandeln, Cityföreningen och kommunens olika intressenter ser jag fram emot att torget ska utvecklas som mötes- och handelsplats.

Ett torg ska ha en karaktär och profil som står i samklang med staden och som sammantaget skapar plusvärden fär invånare och besökare.

Annonser