Jag noterade att det endast är Sverige, Luxemburg och Estland som har tillräckligt god ordning i statsfinanserna för att inte tvingas till sparåtgärder enligt de normer som råder inom EU.

Med Anders Borg som finansminister har den offentliga ekonomi utvecklats på ett mycket positivt sätt. Borg är ett föredöme för sina europeiska kollegor.

Med det utgångsläge som Sverige har så är framtidsutsikterna goda. Ansvartagande är viktigt för oss som arbetar politiskt idag. Nästa generation ska inte behöva ta över en ekonomi i sämre ordning än dagens. Det är en ledstjärna även för hur jag ser på den kommunala ekonomins utveckling.

Det gäller att minska de i det närmaste automatiska kostnadsökningarna som finns i den offentliga ekonomin. I nästa vecka ska kommunfullmäktige i Halmstad ta ställning till budgetalternativen.

I alliansens alternativ vet varje förvaltning vilket anslag som gäller för nästa år. Vi vet emellertid inte vad kostnaderna för oppositionens slutligen blir. Några kalkyler för 1000-kortets införande har inte redovisats.

Annonser