Igår genomfördes sammanträde med regionfullmäktige. Vi fick bland annat ta del en intressant statistik som var glädjande ur halländsk synvinkel. Halland ligger bra till i de flesta avseenden om man jämför med övriga landet.

Sysselsättningsutvecklingen mellan åren 2000-2008 är särklassigt bäst i landet. Halland ligger på 16,3%. Snittet i riket är 8,8. Befolkningsöningen ser också bra ut. I Sverige sker befolkningstillväxten i Mälardalen och i ett stråk från vsätra Skåne upp till Göteborgsområdet. Halland är nu landets 7:e största län med knappt 300 000 invånare.

Medelinkomsten i länet är hägre än snittet i riket och näshögst i landet. Andelen av befolkningen som har högskoleutbildning är god. Länet ligger på sjunde plats. Ohälsotalet i maj 2010 är näst lägst i landet. När det gäller företagens omsättning ligger Halland fyra i landet.

Ett gott utgångsläge skapar ännu bättre förutsättningar att utveckla länet ytterligare.

En av de stora utmaningarna är att skapa goda förutsättningar för arbetsmarknaden. Många väljer att bosätta sig i Halland. Arbetsplatsen ligger ofta på en annan plats, inom eller utanför länet, än bostaden. Därför är det viktigt att prioritera kollektivtrafiken som ett viktigt verktyg för arbetsmarknadsförstoringen.

Idag träffas kommunerna och landstinget åter för att diskutera hur vi ska kunna organisera kollektivtrafiken i länet i samband med den nya regionbildningen. Ny lagstiftning och ny region ger nya förutsättningar.

Slutligen ser jag nu fram emot lite sommarledigt efter en intensiv vår med bl.a. budgetarbete och verksamhetsöversyn.

Bloggskrivandet blir än mer sporadiskt under sommaren.

Annonser