Halmstads kommun gratulerar Högskolan i Halmstad för rätten till att utfärda doktorsexamen. Det beskedet lämnade Högskoleverket i dag.

Det rör profilområdena informationsteknologi och innovationsvetenskap.

Att examinera på forskarnivå innebär att Högskolan nu självständigt – utan hjälp från andra lärosäten med sådana rättigheter – kan utbilda forskare och utfärda doktorsexamen inom profilområdena informationsteknologi och innovationsvetenskap.
 
— Detta betyder mycket för utvecklingsmöjligheterna inte bara för högskolan utan även för Halmstad och vår region. För studenterna skapas möjligheter inom dessa forskningsområden att gå hela vägen till en doktorsexamen vilket allmänt sett ökar högskolans attraktionskraft. Det har också betydelse för det lokala och regionala näringslivets möjligheter. Därför är dagens beslut oerhört glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M).
 
Det bör även ses som en framgång för högskolans personal och inte minst för dess rektor Romulo Enmark som målmedvetet har arbetet för frågan under en längre period, säger kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (M).

Annonser