Det var med förvåning jag idag läste i tidningen att de boende vid Vapnö IP fått information från kommunen om planer på en ny vägdragning i området. Det framgår av transportplanen, som för närvarande är ute på samråd, att det inte finns planer på någon ny väg där.

Idrottsplatsen och kringliggande fastigheter påverkas således inte på det viset som redovisades i kommunens brev och sedan i tidningen. Fastighetskontoret kommer att sända ut ny information till de boende och media senare idag med korrekt information.

Det som är aktuellt och föreslås i transportplanen är bland annat ett nytt vägreservat för en eventuell framtida vägförbindelse från Mickedala till Flottiljvägen i anslutning till kanten av Galgberget.

Annonser