När Beatrice Ask idag besökte Halmstad fick hon tillfälle att träffa Åsa Malmborg som har startat och driver Flitiga Liza.  Företaget är en bra illustration på hur politiken påverkar vardagen. Åsas engagemang och drivkraft betyder att nio personer arbetar i företaget. För tre år sedan startade Åsa på egen hand.

För mig kändes det bra att få visa ett exempel på ett företag som utvecklats på ett bra sätt.

Det är ingen tvekan om att avdraget för hushållsnära tjänster har stor betydelse. Det skapar förutsätningar att bygga upp en fungerande tjänstemarknad.

För Åsas del har valutgången stor betydelse. Vinner oppositionen så kommer avdraget att avskaffas. Det betyder att kunderna blir färre och den fina tillväxten i företaget bryts.

Det mest ologiska med oppositionens förslag är att den delen av avdraget som ger jobb åt kvinnor vill man slopa, men avdragen för byggjobb blir kvar. Där jobbar mest män. Den logiken kommer jag aldrig att förstå.

Justitieministern tyckte att det blev en bra inledning på veckans besök och kampanj. Den rosa husvagnen tar henne nu till Ullared. Där lär det vara många att prata med.

Annonser