Halmstad är en av landets största militära garnisoner. Det är endast fyra orter som har större militär verksamhet i landet än Halmstad. Närmare 1000 personer arbetar på någon av de fyra enheter som är grupperade i Halmstad. Därför kommer försvarspolitiken som förs efter valet att vara av största betydelse för oss i Halmstad.

Det är därför oroande att vänsterpartierna i sin vårbudget sparar 2 miljarder på försvaret varav 750 miljoner ska plockas från förbandsverksamheten.

Alliansregeringen har brutit socialdemokraternas tradition av att lägga ner militära förband. Under innevarande mandatperiod har inga förband lagts ner.

Garnisonen bedriver verksamhet som har nationellt intresse och förutsättningarna är goda i Halmstad. Jag tror till exempel att det kan vara lättare att rekytera personal till Halmstad än en del andra orter i Sverige. Det har stor betydelse eftersom försvaret inte längre kan rekrytera från bland dem som gör värnplikt.

För Halmstads del är Försvarsmakten en viktig arbetsgivare med många olika yrken. Försvaret bidrar därför till bredden i den lokala arbetsmarknaden. Både militär och civil personal har jobb i Halmstads Garnison.

Den som är intresserad bör titta närmare på alternativen i försvarspolitiken inför höstens val

Annonser