Det är bra för skattebetalarna med upphandlingsförfarande. Det betyder att många företag för chansen att leverera varor och tjänster till exempel till Halmstads kommun. Kommunen ska inte kunna gynna enskilda leverantörer på osakliga grunder, vilket naturligtvis är bra.

Men det ställer stora krav på kommunen som beställare och på företagen som ska leverera. Det gäller att kommunen är mycket tydlig i sina kravspecifikationer. Det i sig kräver resurser och kompetens, men leder samtidigt till att vi i kommunen får bättre grepp om den verksamhet som bedrivs.

Fokus i den kommunela kompetensen flyttas från utförarrollen till beställarrollen, som i sin tur ska bygga på vilken kvalitet vi anser ska gälla.

Men förfarandet är förknippat problem. Lokala mindre företag anser sig ibland inte ha resurser att sätta sig in i upphandlingsunderlaget och avstår. I Halmstad har näringslivsbolaget och Stadskontoret därför genomfört en rad utbildnings- och informationsträffar.

Företagen överklagar ofta. Det är ungefär som när det gäller detaljplaner. Parter överklagar regelmässigt. Detta fördröjer processerna. 

För kommunens del gäller det att ha hög kompetens i hela organisationen för att minska risken för överklaganden. Men jag håller med vår upphandlingschef Lisbeth Jonsson, som uttalar sig i Svenska Dagbladet  idag, att det samtidigt kan leda till fokus på att göra rätt snarare än att göra bra affärer.

Annonser