När man lyssnar till olika företrädare för socialdemokraterna får man närmast intrycket att man i snart sagt alla frågor vill vrida klockan bakåt. Jobbskatteavdraget vill man helst avskaffa, men tvingas acceptera delar av det.

De längre arbetsgivaravgifterna för ungdomar vill man höja. Tyvärr blir tröskeln för ungdomars insteg till arbetsmarknaden högre.

Apoteket vill man helst återförstatliga men det blir svårt säger man. Men bilprovningen ska man försöka hinna återförstatliga om man får möjlighet.

I Halmstad vill (S) helst sätta stopp för förändringar som innebär att privata entreprenörer får agera på tjänstemarknaden.

Lagen om valfrihet finns nu för våra äldre. Den ger möjligheter för kommunerna att låta de äldre välja om kommunen eller någon annan ska få utföra hemtjänst. I Halmstad har alliansen valt att successivt inför möjlighet att för våra äldre att välja för att kunna tillgodose enskildas önskemål på ett bättre sätt.

Kommer socialdemokraterna i Halmstad att ta bort valfriheten om de vinner valet? I så fall varför?

Det verkar som om (S) under inga omständigheter kan tänka sig privata entreprenörer. Senast gäller diskussionen ett par av våra äldreboenden. Varför vågar (S) inte att släppa ut ett förfrågningsunderlag, där det finns mycket tydliga kvalitetskriterier? Är man rädd för att jämföra kommunal verksamhet med privat?

I flera sammanhang kan jag tycka att det finns en bra diskussion i vår kommun med oppositionen. Vi hittar ofta lösningar i samförstånd. Men när det gäller människors valfrihet och privata företags möjligheter att utvecklas i Halmstad då verkar det ta stopp.

Jag företrädare en linje som innebär en öppenhet för att även andra än kommunen kan utföra välfärdstjänster. Jag tror det är ett värde både för dem som får service och de personer som arbetar i serviceyrken att det finns flera arbetsgivare. Det leder till ett ännu större fokus på kvalitetsjämförelser, vilket är bra.

Annonser