Jag är glad över att försvarsminister Sten Tolgfors för andra gången under sin tid som försvarsminister nu väljer att besöka Halmstad och vår garnison, för övrigt den femte största i Sverige.

I morgon kl. 9-10 kommer Sten att träffa företrädare för garnisonen och bli informerad om hur arbetet med det nya personalförsörjningssystemet utvecklas. Det blir även tillfälle att lyssna till utvecklingen för hemvärnet.

Försvarsfrågan har kommit in i valrörelsen den senaste veckan. För första gången på många år har vi en försvarsmakt i ekonomisk balans. Det skapar möjligheter att genomföra åtgärder och utveckla verksamheten utan samma typ av panikinbromsningar som har varit aktuellt under socialdemokraternas ledning.

Vid lunchtid kommer vi att ha inte mindre än fyra statsråd vid vår valstuga på Stora Torg. Jag hoppas att både våra valarbetare och väljarna tar chansen att få en pratstund med försvars-, kultur-, bistånds- eller justitieministern.

Annonser