Det blir mer och mer uppenbart, det som alltid i och för sig varit känt, nämligen att den som vill nå igenom ett mediebrus måste göra mycket oväntade saker eller uttala sig på ett drakoniskt sätt.

Den som kan leverera en nyhet om att en ”full munk drunknade i en öltunna” får sannolikt mer rubriker än den som rapporterar att en ”förskollärare tog idag åter emot barnen på förskola som för tionde året i rad kan rapportera högsta kvalitet enligt kommunens kvalitetskriterier”. 

Det enkla och det oväntade slår bättre än den svåra och långsiktiga.

Jag blir bekymrad när politiker bränner pengar får att synas. På samma sätt händer det inte sällan att politiker tar upp en fråga som uppfattas som brännbar hos allmänheten, men som i det stora hela inte berör ett akut samhällsproblem. Ett exempel på det är att diskutera förbund att bära burka.

Alliansen i Halmstad presenterade igår vår avsiktsförklaring. Den är ett antal övergripande löften om att ta ansvar för god ekonomisk hushållning i kommunen, att arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt, att huvuduppgiften för kommunen är att utveckla och säkra kvaliteten i skolan och omsorgerna, att bygga politiken på en uppfattning om alla människors lika värde samt att skapa ett gott företagsklimat i kommunen och minska ungdomsarbetslösheten. 

Personligen tycker jag det är angelägna, långsiktiga och viktiga besked att fyra partier har en gemensam målsättning i dessa avseenden.

 Vi hade fått större rubriker om vi presenterat nya byggprojekt eller stora investeringar utöver de miljardbelopp som redan är redovisade och beslutade i årets planeringsdirektiv.

 I Dagens Samhälle redovisas det politiska ledarskapets betydelse för en god ekonomi. Ledarskap innebär för mig bland annat ansvarstagande, förmåga att säga nej till särintressen, god samarbetsförmåga, insikt om att inte använda mer pengar än vad som står till förfogande, förmåga att formulera en realistisk, utvecklande och långsiktigt hållbar framtidsvision.

Jag hoppas få tillfälle att i dialog med väljarna få utveckla dessa idéer. Förhoppningsvis skapar det ett långsiktigt förtroende bortom den kortsiktiga opportuna rubrikens möjligheter

Annonser